RSS

Category Archives: Download

Thư mục Phật Học – TV Hoa Sen

THƯ VIỆN HOA SEN

Bài Kệ Duy Nhất Của Thiền Sư Quảng Nghiêm
Bài Thơ Thiền Của Trần Nhân Tông, Hà Thúc Minh
Bảy Bước Yêu Thương, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Lê Tuyên dịch Việt
Bố Thí Ba La Mật, Thích Trí Siêu
Bồ Tát Hạnh, Thích Trí Siêu
Bức Thư Của Bồ Tát Long Thọ Gửi cho Vua Gautamiputra, Peter Della Santina – Thiện Trí Thức Việt dịch
Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Việt dịch: Liên Hoa
Chứng Đạo Ca, Thiền Sư Huyền Giác, Cư Sĩ Trúc Thiên Việt dịch
Chánh Pháp và Hạnh Phúc, HT. Thích Minh Châu
Chết Có Thật Đáng Sợ Không, Hòa thượng K. S. Dhammananda – Thích Tâm Quang dịch Việt
Chết Trong An Bình, Visuddhacara – Thích Tâm Quang dịch
Cẩm Nang Tu Ðạo, HT. Quảng Khâm
Chết và Tái Sanh, Thích Nguyên Tạng
Ðại cương Phật giáo Ðại thừa, Nguyễn Ước
Đại Cương về Luận Câu xá
Ðại Thủ Ấn, ÐÐ. Thích Trí Siêu
Đạo Đức Phật Giáo và Hạnh Phúc Con Người, HT. Thích Minh Châu
Đạo Gì?, Thích Trí Siêu
Đại Thủ Ấn, Thích Trí Siêu
Đời sống từ bi, Đức Dalai Lama – Nguyên Hiệp dịch
Đối Mặt Với Thực Tại, Nguyên tác: Pema Chodron – Việt dịch: Nguyên Hạnh (Sách)
Đức Phật và Phật Pháp, HT. Narada Maha Thera – Phạm Kimh Khánh dịch
Ðức Phật Ðã Dạy Những Gì – Hòa thượng Walpola Rahula-Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)-Nguyên tác: “What The Buddha Taught” (Tựa đề lần xuất bản thứ nhất, 1966: “Con đường thoát khổ”)
Đức Tin Trong Đạo Phật, Trịnh Nguyên Phước
Ðạo Phật và Ðời Sống Hiện Ðại, Ven. Dr. K. Sri Dhammanda, Thích Tâm Quang Việt dịch
Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới Đạt Lai Lạt Ma, Linh Thuỵ chuyển ngữ
Đồng Mông Chỉ Quán, Trí Giả Đại Sư Trước Tác – Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Dịch Và Tóm Tắt
Đạo Phật Với Con Người, HT. Thích Tâm Châu
Ðạo Phật Ngày Nay, Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa
Ðạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Ðạo Phật Ngày Nay
Ðịnh Nghiệp Trong Phật Giáo, HT. Thích Thiện Siêu
Ðức Phật Của Chúng Ta, HT. Thích Minh Châu
Đức Phật Đã Xử Sự Như Thế Nào Khi Được Cung kính Cúng Dường, HT. Thích Minh Châu
Giới Trí Thức Bình Luận Về Đức Phật và Giáo Lý của Ngài, Thích Quảng Bảo
Giới Thiệu và Giải Thích Đề Kinh Kim Cương Bát Nhã, TT. Thích Thái Hòa
Giáo Lý Vô Ngã và Vấn Đề Siêu Ngã, Nguyên tác : Y – Karunadasa, Việt dịch: Viên Trí
Hài Nhi Tóc Bạc, Ð Ð. Thích Tâm Thiện
Hạn Chế Sân Hận Trải Rộng Tình Thương, Tỳ Khưu Visuddhàcàra – Minh Tâm biên dịch
Hành Trì Pháp Quán Thế Âm, L.H Tịnh Huệ
Học Phật Quần Nghi, HT. Thánh Nghiêm
Hướng Ði Của Thời Ðại
Hướng Đến Con Đường Giải Thoát, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Nguyễn Thuý Phượng Việt dịch
Khai Thị Quyển 1, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Quyển 2, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Quyển 3, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Quyển 4, HT. Tuyên Hóa
Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm, HT. Tuyên Hóa
Khi Nào Chim Sắt Bay, Hành Trình PG Về Phương Tây, Tác gỉa: Ni sư: Ayya Khema – Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Làm Thế Nào Cứu Vãn Phong Khí Xã Hội, HT. Tịnh Không Giảng (PDF)
Lược Sử Thời Gian
Lược Sử Thời Gian, (A Brief History of Time), Tác Giả:-Steven Hawking – Dịch Giả:-Thích Viên Lý
Lược Sử Thời Gian, Dịch Gỉa: Cao Chi và Phạm Văn Thiều
Luận Về Nhân Quả, TT. Thích Chân Quang
MiLinda Vấn Đạo, Cao Hữu Đính Việt dịch (Kinh Na Tiên Tỳ Kheo)
Kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Thiện Nhựt
Nghiệp và Kết Quả, TỲ Kheo Thích Chân Quang
Nhập Bồ Tát Hạnh, Tịch Thiên (Shantideva) – Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
Nhập Hạnh Bồ Tát, Sàntideva (Tôn giả Tịch Thiên) – Việt dịch:  Nguyên Hiển
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang
Những Lời Dạy của Ðức Phật về Hòa Bình và Giá Trị Con Người, HT. Thích Minh Châu
Những Điểm Đặc Sắc của Phật Giáo, Thích Chân Tính Việt dịch
Những Hạt Sương, Thích Chơn Thiện
Những Tôn Giáo Lớn Trong Đời Sống Nhân Loại, Tiến Sĩ Floyd H. Ross và Giáo Sư Tynette Hills, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch
Ngày Lễ Hội Truyền Thống, TT. Thích Thông Huệ
Những Đặc Điểm Của Đức Phật, TT. Thích Thông Huệ
Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc, Tác Giả: Đức Đạt Lai Lạt ma và Bác Sĩ Howard C. Cutler, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch
Nghiệp và Kết Quả, TỲ Kheo Thích Chân Quang
Niềm Vui Mùa An Cư, HT. Thích Nhật Quang
Ốc Đảo Tự Thân, Ni Sư Ayya Khema – Việt Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Pháp Ngữ Của Hoà Thượng Tịnh Không, Việt dịch: Thích Nguyên Tạng
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, HT. Thích Nhất Hạnh
Phật Giáo Chính Tín, Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Phật Giáo Thời Kỳ Đầu, Nguyễn Ước
Phật Giáo Nền Tảng Của Khoa Học, Hòa thượng Prayudh Payutto, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang Việt dịch
Phật Học Tinh Hoa, Một Tổng Hợp Triết Lý, HT. Thích Ðức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu, HT. Thích Thiền Tâm
Phật Giáo Dưới Mắt Nhà Trí Thức, Tỳ Kheo Thích Tâm Quang dịch
Phật Giáo Yếu Lược, Narada Thera – H.T. Thích Trí Chơn dịch
Phật Học Khái Luận, TT. Thích Chơn Thiện
Phật Giáo và Tự Do Tư Tưởng, Tỳ Kheo Thích Quảng Bảo
Phật Giáo Khái Luận, Thích Mật Thể
Phật Ở Trong Lòng, HT. Thích Thiện Siêu
Sắc Đẹp và Khôn Ngoan, TT. Lokanatha – TT Thích Giải Thông dịch
Sắc Tướng và Thật Tướng, Prof. Guy Newland, Ph.D., Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngữ.
Sống Hạnh Phúc – Chết Bình An, Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14, Dịch: Chân Huyền
Sống Chết, Thời Gian và Phật Tánh, Hồng Dương
Sự Cống Hiến Của Đạo Phật Cho Cuộc Đời, Truyền Đan
Sức Mạnh Của Lòng Từ, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng dịch
Tàng Thư Sống Chết, Sogyal Rinpoche – Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
Tâm Như Trí Thủ Toàn Tập, Hoà Thượng Thích Trí Thủ
Tấm Lòng Rộng Mở, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Lê Tuyên biên dịch
Tiểu Luận Về Phật Giáo, Tiến sĩ Edel Maex – Nguyễn Thanh Hùng dịch
Tổng Quan Về Du Già Hành Tông, Thích Nhuận Châu dịch
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất, HT. Thích Ðức Nhuận-Anh dịch Pham Kim Khải
Trái Tim Mặt Trời, HT. Thích Nhất Hạnh
Trị Tâm Sân Hận, Đức Đạt Lai Lạt Ma – Thích Hằng Đạt chuyển ngữ
Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Kinh Ðiển Phật Giáo, ÐÐ. Thích Tâm Thiện
Thanh Tịnh Ðạo, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Thẩm Mỹ Mùa Xuân, TT. Thích Thông Huệ
Thầy  Là Ngọn Hải Đăng, TT. Thích Thông Huệ
Tinh Tuý Trong Sáng của Đạo Lý Phật Giáo, Phạm Công Thiện
Thực Tại và Chí Đạo, Phổ Nguyệt
Tin Tức Từ Biển Tâm, Lâm Thanh Huyền – Việt dịch: Minh Chi
Tín Và Chứng Trong Hoa Nghiêm, Hồng Dương
Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật, Tác giả Edward Conze – Chân Pháp Nguyễn Hữu Hiệu dịch
Thiền Tứ Niệm Xứ, Thích Trí Siêu
Thập Nhị Môn Luận, Bồ Tát Long Thọ – Việt dịch: TT. Thích Viên Lý
Tạng Thư Sống Chết, Sogyal Rinpoche – Việt dịch: Ni Sư Trí Hải
Thế Giới Quan Phật Giáo, Thích Mật Thể
Thế Giới Vang Ca, Huệ Giáo
Thực Tại Hiện Tiền, Viên Minh
Trí Huệ và Đại Bi, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Việt dịch: Thiện Tri Thức
Tư Tưởng Phật Học
Từ Nguồn Diệu Pháp, Thích Nữ Trí Hải
Tứ Diệu Đế (Mục Lục Các Bài Giảng Về Tứ Diệu Đế)
Tứ Diệu Đế, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Võ Quang Nhân dịch (sách)
Từ Nghiệp Cảm Duyên Khởi Đến Pháp Giới Duyên Khởi, TT. Thích Đức Thắng
Từ Nụ Đến Hoa, Thiền sư Soko Morinaga – Dịch giả: Thuần Bạch
Từng Bước An Vui, Thích Thông Phương (sách)
Tuyên Hóa Ngữ Lục
Tuyên Hóa Pháp Ngữ
Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1, 2 và 3, Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4, Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Xin Cứu Độ Mẹ Đất, Thích Trí Siêu
Ý Tình Thân, Thích Trí Siêu
Vạn Pháp Qui Tâm Lục, Thiền Sư Tổ Nguyên – Tý Kheo Thích Đắc Pháp Việt dịch
Vô Ngã, Thích Trí Siêu
Vô Ngã Vô Ưu-Thiền Quán Vế Phật Đạo, Tác gỉa: Ni sư: Ayya Khema – Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh
Về Hạnh Bố Thí, Bình Anson
Vì Sao Tin Phật
Vô Ngã Thích Trí Siêu
Vô Vi Và Tiến Trình Giải Thoát, E. Conze – dịch Việt: Hạnh Viên
Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương (sách)
Vượt Khỏi Giáo Ðiều, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma Ðời Thứ 14, Việt Dịch: Tâm Hà Lê Công Ða
Vua Milinda Vấn Đạo, Do Tỳ kheo Pesala soạn – Liễu Pháp dịch
Vũ Trụ Quan và Nhân Sinh Quan Phật Giáo, Định Hướng Nghiên Cứu Mới Trong Ngành Sinh Học, Thích Thông Kinh

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười Hai 27, 2009 in Download, Phật Giáo

 

Nhãn: ,

Thư Mục Tứ Diệu Đế – Hoa Sen

TỨ DIỆU ĐẾ

(BỐN SỰ THẬT NHIỆM MẦU – TỨ THÁNH ĐẾ – BỐN CHÂN LÝ CAO CẢ)

 
 

Trọng tâm của giáo lý đức Phật nằm trong Tứ Diệu Đế mà Ngài đã tuyên thuyết ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên sau khi Ngài thành Phật cho năm người bạn cũ đã tu khổ hạnh trước đó với Ngài tại vườn Lộc Uyển . Trong bài thuyết pháp ấy như chúng ta thấy trong nguyên bản, Tứ Diệu Đế được nói một cách ngắn gọn. Nhưng có nhiều nơi trong các kinh điển Nguyên Thủy và trong các luận giải về sau của chư Tổ và của quý cao tăng cả hai truyền thống Nam Truyền và Bắc Truyền, Tứ Diệu Đế được giảng giải bằng nhiều cách khác nhau và với nhiều chi tiết hơn. Nếu nghiên cứu Tứ Diệu Ðế này qua những tài liệu và giải thích ấy, ta sẽ có được một tường thuật khá đứng đắn và chính xác về những giáo lý tinh yếu của đức Phật theo những bản kinh Nguyên thủy. Thư viện Hoa Sen kính mời quý độc giả xem lại các bài giảng của quý thầy:

Tứ Diệu Đế, HT. Thích Nhất Hạnh 
Tứ Diệu Đế, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Võ Quang Nhân dịch (sách) 
Bốn Chân Lý Cao Quý, HH. Dalai Lama – Tuệ Uyển chuyển ngữ
Bốn Sự Thật và 37 Phẩm Trợ Đạo, TT. Thích Đức Thắng
Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế, HT. Narada Maha Thera
Bốn Sự Thật Nhiệm Mầu, Joseph Goldstein
Ðức Phật Ðã Dạy Những Gì – Hòa thượng Walpola Rahula – Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)-Nguyên tác: “What The Buddha Taught”
Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammcakkappavattana sutta
Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp Đầu Tiên, HT. Narada Mahathera
Sự Thật Về Chân Lý Công Ước, Thích Tâm Thiện
Tứ Đế và Quan Điểm của Bồ Tát Long Thọ, TT. Thích Đức Thắng
Tứ Đế, TT. Thích Đức Thắng
Tứ Diệu Đế, Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia
Tứ Diệu Đế Cattari Ariya Saccani, Bình Anson trích dịch
Tứ Diệu Đế, Ajahn Sumedho – Dương Vĩnh Hùng dịch 
Tứ Diệu Đế, Phạm Kim Khánh
Tứ Diệu Ðế, Thiền Viện Thường Chiếu
Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế, HT. Thích Thiện Hoa
Khổ Đế (Dukkha), HT. Thích Thiện Hoa
Phật dạy về Khổ như thế nào?, Pháp Trí 
Tập Đế (Sameda Dukkha), HT. Thích Thiện Hoa
Diệt Đế (Nirodha Dukkha), HT. Thích Thiện Hoa
Tổng quát về Đạo Đế(Nirodha Gamadukkha)-Tứ Niệm Xứ
Đạo Đế-Tứ Chánh Cần, HT. Thích Thiện Hoa
Đạo Đế-Tứ Như Ý Túc, HT. Thích Thiện Hoa
Đạo Đế-Ngũ Căn Ngũ Lự, HT. Thích Thiện Hoa
Đạo Đế-Thất Bồ Đề Phần, HT. Thích Thiện Hoa
Đạo Đế-Bát Chính Đạo, HT. Thích Thiện Hoa
 
 

10-23-2008 07:34:23

TVHS

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười Hai 27, 2009 in Download, Phật Giáo

 

Nhãn: ,

Thư mục của Charlie Nguyễn

Mc lc

 • Bài mới

                  * Thơ cám ơn độc giả ngày 2 tháng 7 năm 2004

                  *  Củ khoai lùi bếp tro

 

 

 

 • Thế Giới Hồi Giáo Xưa và Nay

                Tuyển Tập Độc Thần Giáo

(chưa xuất bản thành sách, nhưng có nhiều bài trong tuyển tập này đã được đưa lên webpage Giao-Điểm hoặc đăng trong một số tạp chí)

 

77. Charlie Nguyễn trả lời các bạn Thánh Gia

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Mười Hai 27, 2009 in Công Giáo, Download, Hồi Giáo

 

Nhãn: , ,

Các bài giảng audio của TT Thích Chân Quang

Những bài giảng hay của Thượng Tọa Thích Chân Quang
Tổng hợp và upload

01. Có và không
Download

02. Cõi bình an
Download

03. Đất
Download

04. Hiểu lầm
Download

05. Có gì đó
Download

06. Chúng sinh vạn loài
Download

07. Giúp nhau sinh kế
Download

08. Đạo đức giao tiếp
Download

09. Hãy tự mình thắp đuốc mà đi
Download

10. Hơn và Kém
Download

11. Nhân và Duyên
Download

12. Kiếp Người
Download

13. Người với Người
Download

14. Dẫu xây chín đốt phu đồ
Download

15. Hoa Sen Mọc lên từ lửa
Download

16. Nhớ Cội Nguồn
Download

17. Pháp Cụ 04
Download

18. Pháp Cụ 11
Download

19. Trưởng Thành
Download

20. Thanh Gươm Pháp Hộ
Download

20(+1). Bát nhã tâm kinh
Download

21.Gia Đình
Download

22. Nhân Quả
Download

23. Như Thế Vẫn Chưa Đủ
Download

24. Triết Lý Bàn Tay
Download

25. Thực Tập Hạnh Phúc
Download

26. Mùa Xuân
Download

27. Tiền Bạc
Download

28. Trung Đạo
Download

29. Xây dựng cho kiếp sau
Download

30. Hạnh nguyên người trụ trì
Download

 

Nhãn: , ,

Tiểu Sử Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn)

Vài nét sơ lược về thân thế của Charlie Nguyễn

Tên thật là Bùi-Văn-Chấn, sinh năm 1937 tại Ninh-Cường, thuộc Bùi-Chu, tỉnh Nam-Định.

Đậu Cử Nhân Luật Khoa tại Saigon năm 1962.

Làm việc tại Công-Quản Hỏa-Xa Việt-Nam trong 3 năm sau khi ra trường. Giữ các chức vụ:

Đại diện Giám-Đốc Hỏa-Xa tại Đà-Nẵng (1963-64)

Trưởng Ty Khai Thác Hỏa-Xa (Saigon-Phan Thiết)

Tháng 4 năm 1965 được gọi nhập ngũ, theo học khóa 20 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Từ 1966 đến tháng 4/1975: phục vụ ngành Quân-Pháp, Bộ Quốc-Phòng, với tư cách thẩm phán quân sự:

– Thẩm phán Công Tố, Tòa Mặt Trận Vùng 4 (Cần-Thơ)

– Dự Thẩm Tòa Án Quân Sự Saigon

– Thiếu Tá Thẩm Phán Công Tố, Tòa Mặt Trận vùng 3 và Biệt Khu Thủ Đô (Saigon)

Sau 1975, đi tù cải tạo ở Yên-Báy, Vĩnh-Phú và Xuân-Lộc.

Được trả tự do tháng 8-1984.

Qua Mỹ cùng gia đình đầu năm 1991 theo diện H.O. và định cư tại Houston, Texas từ đó đến nay.

Vào trang chính “Tôn Giáo và Dân Tộc”

Mục lục

Những bài cuối cùng

 

Công Giáo – Huyền Thoại và Tội Ác.

Abraham: Ông Tổ của các Đạo Chúa
Bí Mật Ở Núi Sọ
Con Bạch Tuột của Đức Chúa Trời
Các Khố của Giê Su Trên Thập Giá
Các Tu Sĩ Dòng Tên (Charlie Nguyễn)
Các Yếu Tố Hình Thành Kitô Giáo
Các Đạo Thờ Thiên Chúa và đạo Thờ Bò
Cái Nôi của Các Đạo Chúa
Công Giáo: Huyền Thoại và Tội Ác
Giê-Su đã sống đời như thế nào ?
Huyền Thoại Phục Sinh
Nguồn Gốc Huyền Thoại Kitô
Thiên Chúa Allah của Đạo Hồi
Thiên Chúa Ba Ngôi của Đạo Kitô
Thiên Chúa Elohim của Đạo Do Thái
Thiên Chúa Jehovah
Thư Gửi Bạn Nguyễn Thanh Giản (Charlie Nguyễn)
Truy Tầm Jesus Thật
Tấm Vải Liệm

Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm

Vài lời tâm huyết – Sách Kinh Công Giáo (Charlie Nguyễn)
Bầy Quạ Trên Xác Người Đàn Bà Do Thái (Charlie Nguyễn)
Cha Con Giáo Hoàng Alex VI (Charlie Nguyễn)
Cách Làm Tiền của Vatican (Charlie Nguyễn)
Công Giáo Và Thánh Tử Đạo (Charlie Nguyễn)
Giáo Hội Gian Ác (Charlie Nguyễn)
Kinh Nguyện Và Kinh Thánh (Charlie Nguyễn)
Những Tác Hại Của Các Kinh Sách Công Giáo (Charlie Nguyễn)
Phụ Lục: Tấm Vải Liệm (Charlie Nguyễn)
Sách Kinh Công Giáo – Dòng Tu Đồng Công (Charlie Nguyễn)
Tín Điều Huyền Thoại (Charlie Nguyễn)
Vatican, Xưởng Sản Xuất Phép Lạ (Charlie Nguyễn)
Đoạn Kết – Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Charlie)

Thực Chất đạo Công Giáo và các đạo Chúa

Bảy Cuộc Chiến Tranh Chống Hồi Giáo …
Cuốn Thánh Kinh Ô Nhục Của Đạo Công Giáo
Hỏa Giáo Ba Tư là Tiền Thân …
JESUS dưới cái nhìn của Do Thái Giáo và Hồi Giáo
Những tước hiệu bịp bợm của Giáo Hoàng
Thiên Chúa Đang Được Động Viên …
Thập Giá và Lưỡi Gươm của Đại đế Constantine
Truyền Thống Abraham Dưới Ánh Sáng ..
Vai trò của chính quyền (Charlie Nguyễn)
Việt Nam Cần Thưc Hiện Những Biện Pháp Mạnh.. (Charlie Nguyễn)
Đạo Hồi là Đức Tin của Chiến Tranh và Bạo Lực
Đạo Thiên Chúa chỉ là Đạo Thờ Bò Cải Biến
Ảnh Hưởng Thần Học Do Thái Giáo và Kitô Giáo …

Thế Giới Hồi Giáo Xưa và Nay
Các Mô Hình Sinh Hoạt trong Thế Giới Hồi Giáo
Cái Nôi của Đạo Hồi
Hồi Giáo Tại Trung Đông
Hồi Giáo Tại Á Châu
Hồi Giáo Tại Âu Châu và Mỹ Châu
Hồi Giáo và Chủ Nghĩa Khủng Bố
Năm Nghĩa Vụ Tín Đồ Hồi Giáo
Sáu Trụ Cột của Đức Tin Hồi Giáo
Sự Bành Trướng của Đạo hồi
Sự Bành Trướng của Đạo hồi
Sự Nghiệp Muhammad tại Medina
Thân Phận Phụ Nữ Hồi Giáo
Thân Thế Muhammad tại Mecca
Tìm Hiểu Kinh Koran
Tệ Nạn Phân Hóa Trong Nội Bộ Hồi Giáo

Tuyển Tập Độc Thần Giáo

(chưa xuất bản thành sách, nhưng có nhiều bài trong tuyển tập này đã được đưa lên webpage Giao-Điểm hoặc đăng trong một số tạp chí)

Alexandre De Rhodes và Chữ Quốc Ngữ
Con Đường Cụt của Vatican (Charlie Nguyễn)
Các Hoạt Động Chính Trị của Đạo Quân Thứ 5
Hồ Sơ Tội Ác của Hội Thừa Sai …
In God We Trust
Màn Kịch Lộ Đức
Một Vấn Đề về Huyền Thoại Giáng Sinh
Nhận Xét về Thư của Phan Dình Diệm
Quan Niệm Ông Trời của Người Việt
Từ Thái Độ Khinh Miệt …
Việt Nam cần thực hiện …
Đòi Lại Đất bị Nhà Thờ Chiếm Đoạt
Độc Thần Giáo …

Thư liên hệ đến Thánh Gia

Charlie Trả Lời Các Bạn
Hai Lá Thư Úc Châu
Tâm sự với bạn cũ
Vĩnh Biệt Thánh Gia

 

Nhãn: , , ,

Các bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang

Các bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang

Vài hàng về tác giả

6/1964: Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Sàigòn môn Sử Địa.

1964-1966: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang.

1966-1969: Được cấp học bổng du học theo họ tại Đại Học Ohio, Hoa Kỳ.

9/1969: Tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục môn Sử Địa và hồi hương.

1970-1975: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Sàigòn.

4/1975: Rời Việt Nam sang Hoa Kỳ.

9/1975 – 9/1998: Làm việc tại Sở Học Chánh Tacoma (Tacoma Public Schools). Phụ trách dạy các môn: Lịch Sử Hoa Kỳ (American History), Những Vấn Đề Khó Khăn Trên Thế Giới (World Problems), Sử Tiểu Bang Washington, Công Dân (Civics), Địa Lý Thế Giới ( World Geography) tại các trường Trung Học Lincoln, Wilson và Stadium.

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ DỊCH THUẬT

A.- BIÊN SOẠN

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

B.- DỊCH THUẬT

Lịch Sử Hoa Kỳ (quyển thượng và quyển hạ), dịch từ tập sách giáo khoa dành cho các em học sinh bậc trung học tại Hoa Kỳ có tựa đề là This Is Americas’ s Story. Sách dầy 808 trang của các tác giả Howard B. Wilder, Robert P. Ludlum và Harriett McCune Brown (Houghton Mifflin Company Boston, 1975).

 CÙNG MỘT TÁC GIẢ

A.- ĐÃ XUẤT BẢN:

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

7.- Lịch Sử Hoa Kỳ (dịch)

 B.- SẮP XUẤT BẢN

1.- Giáo Triều Vatican: Lịch Sử và Hồ Sơ (Xem các phần mục >>)

2.- NGÔ ĐÌNH DIỆM: Con Người và Tội Ác.

Các tác phẩm đăng trong Sachhiem.net

Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? (TCN & NMQ)
Chuyện “Dê Cỏn Buồn Sừng” Của Con Chiên Chu (Nguyễn Mạnh Quang)
Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 04: Đi Tìm Ý Nghĩa Thực Sự Của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Quang Phục (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 12: Trước 30 Tháng 4, 1975 (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 13: Cờ Vàng Ở Hải Ngoại (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 13: Cờ Vàng Ở Hải Ngoại (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 14: Cờ Vàng Làm Nhục Quốc Thể (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG: Lời Kết (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 00: Dẫn Nhập (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01a: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01b: Nhà Nguyễn Không Tròn Trách Nhiệm (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01c: Chính Nghĩa Thuộc Về Các Lực Lượng Kháng Chiến (Nguyễn Mạnh Quang)
Cách xưng hô trong bức Tâm Thư gửi nhà nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Câu Chuyện Bức Tranh Chuột (Nguyễn Mạnh Quang)
God’s Warriors (David Truskoff)
Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 1 – Nguyên Nhân Của Tập Sách (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 2 – Những Điểm Khác Biệt (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 3 – Nhận Xét Về Bài “Cần Thẩm Định Lại…” (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 4 – Bài Viết Của Ông Nguyễn Học Tập (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 5 – Cưới Vợ Cho Hà Bá (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 6 – Bị Thảm Bại Khi Cấu Kết Với Nhà Thờ (Nguyễn Mạnh Quang)
Khóc Bạn Hà Mai Phương (Nguyễn Mạnh Quang)
Letter To Pope John Paul II (Nguyễn Mạnh Quang)
LSHK-1- Marco Polo và những chuyện kỳ thú ở Đông phương (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LSHK-2- Magellan tìm ra con đường đi vòng quanh thế giới (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LSHK-3- Những Lá Thư Của Phillip Andrew (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LSHK-4- Các Thuộc Địa Thành Lập Thế Nào? (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LỊCH SỬ HOA KỲ
Lời Mở Đầu
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Các Chính Sách Của GHLM Đã và Đang Thi Hành (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Di Ngôn của Mạc Ngọc Liễn (NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Hậu Quả Của Việc Không Dạy Toàn Bộ Lịch Sử (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Kết (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Tòa Soạn (TCN & NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Nền Đạo Lý Phản Nhân Luân (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Sử Liệu Thế Nào Mới Khả Tín? (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Vatican Bám Chặt Việt Nam Lâu Nhất (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Vatican Là Kẻ Thù Thâm Độc Nhất (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: VATICAN Và Tín Đồ Người Việt Trong Quá Trình Chống Lại Tổ Quốc VN (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Vấn Đề Đặt Ra Với Tín Đồ Da Tô Người Việt (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Đặc Tính Ngược Ngạo Trong Đạo Da Tô (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Ảnh Hưởng của Chính Sách Ngu Dân và Chia Để Trị (TCN&NMQ)
NHỮNG ĐỨA CON HOANG
Những Khác Biệt Giữa Chúng Ta (Nguyễn Mạnh Quang)
Những người đòi bỏ danh dự Tổ Quốc (NMQ)
Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 -phần đầu (Nguyễn Mạnh Quang)
Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 phần sau (Nguyễn Mạnh Quang)
Những Đứa Con Hoang (Nguyễn Mạnh Quang)
Phỏng Vấn nhà giáo Nguyễn Mạnh Quang: Chính Thống và Chính Nghĩa (Sách Hiếm)
Thánh Binh (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư KMTD – Hiền tài hay Việt gian ? (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư KMTD – Kết Quả Của Thỏa Hiệp 27-1-1973 (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Ngỏ – đoạn 2
Thư Ngỏ – đoạn chót
Thư Ngỏ Gửi Giáo Hoàng John Paul II (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Ngỏ Gửi TGM Ngô Quang Kiệt (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Thắc Mắc của HS KMTD (Nguyễn Mạnh Quang)
Tiễn Bạn, Nhớ Chuyện Ngày Xưa (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Các Con Số Tín Đồ Từ Thế Kỷ 16 (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Các Thánh Lệnh Phân Chia Thế Giới (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Giới thiệu (sachhiem.net)
TT: Kế Hoạch Đánh Chiếm Việt Nam của Vatican (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Những Lý Do Việt Nam Không Thể Thiết Lập Ngoại Giao Với Vatican (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Những Mâu Thuẫn Trong Đạo Thiên Chúa La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Sơ Lược Nội Dung (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Tổng Quát về Chủ Trương Của La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Vatican Trong Nỗ Lực Thuyết Phục Pháp Đánh Chiếm Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Đời Sống Dâm Loạn Của Các Giáo Sĩ (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tính Cách Đặc Biệt Trong Kỳ Bầu Cử Tổng Thống 2008 (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH06- Cấu Kết Với Cường Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Bản Chất Lươn Lẹo (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Bản Chất Nhận Vơ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Cưỡng Từ Đoạt Lý (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Diễn Biến Sự Rã Đám của Chính Quyền Miền Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Thói Quen Tiếm Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Đảo Lộn Lịch Sử (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH15.1 – Tại Sao Tu Sĩ TCG Phải Sống Độc Thân? (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH15.2 – Hậu Quả Của Chính Sách Cưỡng Bách Độc Thân (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH15.3 – Tình Trạng Loạn Luân Trong Giới Tu Sĩ Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH16.1 – Chủ Đích Đi Tu Của Đạo Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH16.2 – Độc Thân và Sự Trinh Bạch của Tu Sĩ Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH16.3 – Biện Pháp Giải Quyết Nạn Khan Hiếm Tu Sĩ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH17.1 – Bao Che Tu sĩ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH17.1 – Các Biện Pháp Để Bao Che (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH17.3 – Đối Với Tín Đồ Người Mỹ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH18- Lộ Đồ Chinh Phục Thế Giới (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH19- Thiết Lập Các Đạo Quân Thứ 5 (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH20- Đoàn Ngũ Hóa Tín Đồ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH21- Vận Động Pháp Lần Thứ Nhất (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH22- Lần Thứ Hai Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH23- Lần Thứ Ba Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH24- Sách Lược Nội Công Ngoại Kích (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH25- Bộ Máy Cai Trị Của Liên Minh (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH26- Đời Sống Dân Ta Trong Thời Pháp-Vatican Đô Hộ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Ch27- Tiền Bạc, Châu Báu Bị Vatican Cướp Đoạt(Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH28- Chính Sách Thuế Khóa và Sưu Dịch (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH29- Cướp Chùa, Ruộng Đất, Xây Nhà Thờ  (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH30- Hậu Quả Của Chính Sách Thuế Khóa (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH31- Hai Cảnh Đời Trái Ngược (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH6- Cấu Kết Với Cường Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH60- Vatican Vận Động Hoa Kỳ Để Dy Trì Quyền Lực Tại Miền Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH60-1 Những Tính Toán của Vatican Trong Năm 1950 (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH61- Ngô Đình Diệm Dưới Mắt Các Chính Khách Hoa Kỳ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH62- Hoa Kỳ Nỗ Lực Củng Cố và Bảo vệ An Ninh cho ông Ngô Đình Diệm (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1a NGÔ ĐÌNH DIỆM: Con Người và Tội Ác (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1b Sơ Lược Cuộc Đời của NGÔ ĐÌNH DIỆM (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1c Tại Sao Gọi Là Tam Đại Việt Gian (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1d Cuồng Tín (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1e Những Đặc Tính Chung của Các Tín Đồ Ca-tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1f Tình Trạng Ngu Dốt Của Ông Diệm (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1g Những Việc Làm Tàn Ngược Của Ông Diệm (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH7- Bộ Máy Đế Quốc Gia Tô La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH7- Bộ Máy Đế Quốc Gia Tô La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Phụ Bản (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Phụ Bản (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH91 – Vấn Nạn Buôn Bán Ma Túy (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-1 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-2 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-3 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-4 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Chương Dẫn Nhập (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Chương Dẫn Nhập tt (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Mục X- Vatican Cướp Đoạt Tài Sản Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Sơ Lược Hồ Sơ GHLM (Nguyễn Mạnh Quang)
Vài Hàng về Tác Giả
Vụ Án Nữ Anh Hùng Jeanne D’Arc (Nguyễn Mạnh Quang)
Ăn Cơm Quốc Gia? (Nguyễn Mạnh Quang)
Đặc Tính Nghịch Thường của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Nguyễn Mạnh Quang)

 

Nhãn: , , ,

Tác giả Trần Chung Ngọc

Tác giả Trần Chung Ngọc

 Đôi hàng về tác giả

Sinh năm 1931 tại Hà-Nội.

1952: Tốt nghiệp trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định với cấp bậc Thiếu Úy.

1956: Xin giải ngũ.

1957: Quy Y Tam Bảo, Chùa Văn Thánh, Thị Nghè, Thượng Tọa Tuệ Đăng chứng minh

1962: Cử Nhân Giáo Khoa Khoa Học, Khoa Học Đại Học Saigon.

1962: Bị gọi tái ngũ.

1962-1965: Trưởng Khoa Khoa Học (Vật Lý và Hóa Học), Văn Hóa Vụ, Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Đồng thời dạy thực tập Vật Lý ở Đại Học Đà Lạt, và dạy Vật Lý lớp 12 ở Collège d’Adran, Đà Lạt.

1965: Được giải ngũ

1965-1967: Giảng Nghiệm Viên, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Saigon.

1967: Được học bổng đi Mỹ học về ngành Vật Lý ở Đại Học Wisconsin – Madison.

1972: Tốt nghiệp Ph.D., Vật Lý, Đại Học Wisconsin – Madison.

1972-1975: Giảng sư, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Saigon.  Giáo sư thỉnh giàng: Đại Học Vạn Hạnh, Trường Kỷ Thuật Thủ Đức (1), Trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Đồng thời, cùng với các Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Ích (M.I.T), Vũ Thượng Quát (Cal.Tech), Huỳnh Văn Quảng (S.I.U), được tuyển làm ChuyênViên Đại Học, trực thuộc Thứ Trưởng Giáo Dục, trước là Đỗ Bá Khê, sau là Bùi Xuân Bào, đặc trách xét văn bằng ngoại quốc tương đương với các văn bằng Việt Nam, cùng nghiên cứu cải tổ chương trình giáo dục đại học.

1975-1977: Post Doctorate Fellow, Physics Department, University of Wisconsin- Madison.

1977-1996: Manager, Surface Analysis Laboratory, Materials Center, University of Wisconsin – Madison. Direct and conduct research in the field of Surface Analysis using new techniques such as AES (Auger Electron Spectroscopy); ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis); SEM (Scanning Electron Microscopy); SIMS (Secondary Ion MassSpectroscopy) etc…

1989: Tháng 11: Được mời sang Singapore làm Cố Vấn Kỹ Thuật ở SISIR (Singapore Institute of Standards and Industrial Research)

1996 – To date: Về hưu. Nghiên cứu Đạo Phật, Thiên Chúa Giáo, Lịch sử v..v..

(1) niên khóa 1973-1974, chỉ có vài giờ ở đây, không nhớ chính xác tên trường là Kiểu Mẫu Thủ Đức hay Đại Học Kỷ Thuật Thủ Đức.

Tác phẩm đã xuất bản:

 

Tác Phẩm Viết Chung Với Một Hay Nhiều Tác Giả Khác:

 • Bản Chất Các Phản Ứng Về Bài Giảng Của HT Nhất Hạnh (2001)
 • Dialogue With Pope John Paul II (1997)
 • Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II (1995; Tái bản lần 3: 2000)
 • Ki Tô Giáo Và Kế Hoạch Cải Đạo Á Châu (2005)
 • LM Trần Lục, Thực Chất Con Người Và Sự Nghiệp (1999)
 • Nguyễn Trường Tộ, Thực Chất Con Người Và Di Thảo (1998)
 • Nguyễn Trường Tộ Yêu Nước ?? (2002)
 • Người Việt Nam & Đạo Giêsu (2007)
 • Phật Giáo Trong Thế Kỷ Mới; Tuyển Tập I (1996)
 • Phật Giáo Trong Thế Kỷ Mới; Tuyển Tập II (1997)
 • Phê Bình Những Bài Phê Bình Cuốn Đối Thoại…[Tập 1, Phê Bình Ông Dương Ngọc Dũng; Tập 2, Phê Bình Ông Đỗ Mạnh Tri] (1997)
 • Tôn Giáo Và Tổ Quốc (2003)
 • Tuyển Tập: 1963-2003: Bốn Mươi Năm Nhìn Lại (2003)
 • Vạch Trần Âm Mưu Phá Ngầm Phật Giáo (2000)
 • Vatican: Thú Tội Và Xin Lỗi (2000)
 • Võ Văn Ái: Con Nội Trùng Của Phật Giáo Việt Nam (2005)

 

Các Bài Viết:

 • Hơn 100 bài viết về tôn giáo, lịch sử, khoa học, thời sự v..v.. đăng trên các báo Nguồn Sống [Tu viện Kim Sơn], Phật Giáo Hải Ngoại [Phật Học Viện Quốc Tế], Sen Trắng [Chùa Giác Lâm], Giao Điểm, và trên các trang nhà Giao Điểm, Sách Hiếm v..v..

 

Các bài đã đăng xếp theo mẫu tự:

Đối thoại:
“Sản Phẩm Trí Tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn (Trần Chung Ngọc)
Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? (TCN & NMQ)
Chiến Tranh … Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ (Trần Chung Ngọc)
Chu Tất Tiến: Here We Go Again (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – “Cha Chung” là ai? (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Các Vấn Nạn Cần Giải Quyết (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Căn Bản Đức Tin (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Kết Luận (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Lợi Ích ? (Trần Chung Ngọc)
Comments On John Paul II’s Crossing the Threshold of Hope (Trần Chung Ngọc)
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar
Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! (Trần Chung Ngọc)
Giáo Dân Nguyễn Phúc Liên đả đảo Vatican!(Phúc Lâm)
Khổ Thân Củ Khoai Tôi (Trần Chung Ngọc)
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Nguyễn Văn Lục
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ Về Tiến Sĩ Nguyễn Học Tập (Trần Chung Ngọc)
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn (1)
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn (2)
Lại Chuyện Ruồi Bu của Trần Trung Đạo (Trần Chung Ngọc)
Một Trí Thức Không Biết Ngượng (1) – Trần Chung Ngọc
Một Trí Thức Không Biết Ngượng (2)- Trần Chung Ngọc
NHÂN ĐỌC MẤY CÂU TRẢ LỜI VƯƠNG V
Nhân Đọc Bài “Nhà Chúa hay Nhà Chùa” của LM Thiện Cẩm (Trần Chung Ngọc)
Nhân Đọc Bài “Niềm Tin …” Của Trần Thị Hồng Sương – 2 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Đọc Bài “Niềm Tin …” Của Trần Thị Hồng Sương -1 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Đọc Mấy Câu Trả Lời của Ông Mục Sư NQM (Trần Chung Ngọc)
Phiếm Luận Về “Phê Bình Và Đối Thoại” (Trần Chung Ngọc)
Phải Chăng GS Quang Quá Lo Xa ? (Trần Chung Ngọc)
Quả Đúng Là Chu Tất Tiến (Trần Chung Ngọc)
Thiền Sư Nhất Hạnh
Thư Gửi Bạn: Những Người Tin Có Thiên Chúa (Trần Chung Ngọc)
Thầy Nhất Hạnh
Thử Phân Tích Một Đoạn Văn của André Masson (Trần Chung Ngọc)
Trả Lời Ông Lưu Á Ni (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc “Đất Việt” & “Hành Hương Đất Phật” của Phan Thiết (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc BS Ngyễn Thị Thanh Trả Lời Câu Hỏi Don Lê… (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc Bài “Nhận Thức…” của ông Nguyễn Văn Thắng (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc: “Từ Dieu et César đến Thập Giá và Lưỡi gươm” Của Nguyễn Văn Lục: (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Không Thể Lương Thiện Đi Một Chút ! (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Về “Thói Đời Đối Kháng”(Trần Chung Ngọc)
Viết Mà Chơi Về Đối Thoại (Trần Chung Ngọc)
Vài Nhận Xét về bài…của Nguyễn Tường Tâm (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Về Bài “Giáo Hội Công Giáo Roma” của ông Nguyễn Học Tập (Trần Chung Ngọc)
Về Bức Thư Ngỏ của ông Chu Tất Tiến (Trần Chung Ngọc)
Về một bài báo…
Vụ Án Nguyễn Văn Lý
Đáp Thư của Bác Gửi Cháu TTVN (Trần Chung Ngọc)
Đôi Lời Kính Cáo Cùng Độc Giả (Trần Chung Ngọc)
Đọc bài … của Nguyễn Văn Trung
“Sản Phẩm Trí Tuệ” Mới Của Nguyễn Anh Tuấn Về “Giáo Hội Tiên Khởi…” (Trần Chung Ngọc)
“Tự Do Tín Ngưỡng” của Minh Võ (Trần Chung Ngọc)

Khoa học:
Charles Darwin và Thuyết Tiến Hóa (Trần Chung Ngọc)
Con Người và Vũ Trụ – Dẫn Nhập
Con Người và Vũ Trụ – Phần I (Mục 1)
Con Người và Vũ Trụ – Phần I (Mục 2)
Con Người và Vũ Trụ – Phần I (Mục 3)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (kết)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 1)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 2)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 3)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 4)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 5)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 6)
Nguồn Gốc Con Người – Thuyết Tiến Hóa (Trần Chung Ngọc)
Nguồn Gốc Vũ Trụ – Thuyết Big Bang (Trần Chung Ngọc)
Thiết Kế Thông Minh hay Ngu Đần (Trần Chung Ngọc)
VietCatholic & Thuyết Tiến Hóa (Trần Chung Ngọc)
Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học (Trần Chung Ngọc)

Lịch sử:
Ai Là Ác Nhân Nhất Thế Kỷ 20 ? (Trần Chung Ngọc sưu tầm)
Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” (Trần Chung Ngọc)
Nguyễn Trường Tộ – Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất (Trần Chung Ngọc)
Nhận Định Về DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” (Trần Chung Ngọc)
Thư mục để tham khảo (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Cụ Diệm (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Cụ Hồ -1 (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Cụ Hồ -2 (Trần Chung Ngọc)
Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ – Nhân Đọc… (Trần Chung Ngọc)
ĐIỆN BIÊN PHỦ, hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang (Trần Chung Ngọc)

Tôn giáo:
“Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  (Trần Chung Ngọc)
AMEN ! – Dẫn nhập (Trần Chung Ngọc)
AMEN ! Các cơ sở “bác ái” của Công Giáo (Trần Chung Ngọc)
AMEN ! Nội dung và phản ứng của Giáo hội CG (Trần Chung Ngọc)
Amen! (Là Như Thế Đó!) (Trần Chung Ngọc)
Anh ngữ: What is Buddhism? (Trần Chung Ngọc)
Bộ Mặt Thật Của Benedict XVI (Trần Chung Ngọc)
Chương Trình “Cứu Rỗi” của Chúa Giêsu (Trần Chung Ngọc)
Con Đường Chuyển Hóa (Trần Chung Ngọc)
Cuộc Đối Thoại giữa Phật và Chúa (Trần Chung Ngọc)
Các danh nhân Âu Mỹ nghĩ gì về GOD (Trần Chung Ngọc)
Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo (Trần Chung Ngọc)
Có “Christian God” Hay Không? (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo & Tin Lành (2)- Đức tin và quyền lực
Công Giáo & Tin Lành (3) – Sự suy thoái
Công Giáo & Tin Lành -Sự khác biệt (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – 5 Chương Sử Đặc Biệt Của Ca-Tô Rô-Ma Giáo (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Abraham tổ phụ các đạo Chúa(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Dẫn Nhập (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Học Thuật Gia Tô (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Nhận Định Tổng Quát(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Quanh Vấn Đề TCG Vào Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Sách Lược Bành Trướng (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Thay Lời Kết(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Thánh Kinh (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Tài Liệu Tham Khảo(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử­ – Maria (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Hắc Sử – Dẫn Nhập
Darwin Hay Thượng Đế? Tiến Hóa Hay Sáng Tạo? (Trần Chung Ngọc)
Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” (Trần Chung Ngọc)
GH BENEDICT XVI nói  “cực kỳ xấu hổ”
Giáo Hoàng CG và Giáo Chủ HG (Trần Chung Ngọc)
Giê Su Là Ai ? – Chương 2
Giê Su Là Ai ? – Giêsu và quốc gia
Giê Su Là Ai ? – kết chương 1
Giê Su Là Ai ? – lời nói đầu (Trần Chung Ngọc)
Giê Su Là Ai ? – tiếp chương 2
Giê Su Là Ai ? – Vài Lời “Giảng Dạy”
Giê Su Là Ai ? -Bài Giảng Trên Núi
Giê Su Là Ai ?- Ba bằng chứng ngụy tạo
Giê Su Là Ai ?- Chương 1
Giê Su Là Ai ?- dẫn nhập
Giê Su Là Ai ?- kết luận
Giê Su Là Ai ?- Phụ lục
Hiểm họa Ki-tô là có thực (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -1 (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -2 (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -3 (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -4 (Trần Chung Ngọc)
HIỆN TƯỢNG H.Y. PHẠM MINH MẪN (Trần Chung Ngọc)
Huyền Thoại Cứu Rỗi  (Trần Chung Ngọc dịch)
Huyền Thoại Lộ Đức (Trần Chung Ngọc)
Hãy Tạ Ơn Chúa ! (Trần Chung Ngọc)
Linh mục là ai (2)
Linh mục là ai (Trần Chung Ngọc)
Lịch Sử các Giáo Hoàng (Trần Chung Ngọc)
Lời Truyền Phép Thánh Thể (Trần Chung Ngọc)
Mười Điều Chính Để Nhận Biết Ai .. (Trần Chung Ngọc)
Một Bản Án Chống Công Giáo (Trần Chung Ngọc)
Một Hình Ảnh Cần Dẹp Bỏ (Trần Chung Ngọc dịch)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Giê-su Sinh Ra Đời Để Làm Gì? (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Kết (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Tòa Soạn (TCN & NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Người Việt Nam theo Đạo Giêsu Là Vì Cái Gì? (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Nhiệm Vụ Truyền Giáo Của Đạo Giê-su Trên Thế giới (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Thánh Kinh Ki Tô Giáo Viết Những Gì? (TCN&NMQ)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 1 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 2 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 3 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 4 (Trần Chung Ngọc)
Nhân đọc bức thư của GH .. (Trần Chung Ngọc)
Nhìn Lại Ca-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)
Nhìn lại cuộc tranh đấu Phật Giáo (Trần Chung Ngọc)
Những Sự Thật Xung Quanh Vụ Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima (Trần Chung Ngọc)
Phản Ứng của Phật Giáo … (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo Thiền Chứ Không Ngủ  (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo Việt Nam trong thời đại mới (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo VN trong thế giới đa văn hóa (1)
Phật Giáo VN trong thế giới đa văn hóa (2)
Quanh Chuyện Chúa Chết (Trần Chung Ngọc)
Quanh vấn đề JOSEPH RATZINGER được bầu làm GH (Trần Chung Ngọc)
SÁCH: “LỘT MẶT NẠ CA-TÔ GIÁO” (dịch phẩm)
Sự Suy Thoái Của Ki-tô Giáo
Thiên Chúa của những khoảng trống (Trần Chung Ngọc)
Thư Ngỏ gửi Cám Ơn TGM (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 1. Về Ca-tô giáo (Trần Chung Ngọc)
Tin Tức Hình Ảnh Đại Lễ VESAK Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Trai đàn chẩn tế (Trần Chung Ngọc)
Trả lời Nguyễn Hữu Thống về Hiệp định Geneva (Chính Đạo)
Tôi đọc Đường Xưa Mây Trắng
Tương Lai Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma ở VIỆT NAM (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Tín Đồ Ki Tô Giáo Âu Châu Mở Chiến Dịch “Sửa Bỏ Rửa Tội”? (Trần Chung Ngọc)
Tản mạn về “NGÀY LỄ TẠ ƠN”  (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Về Mùa Giáng Sinh (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Về Ngày “Giêsu Sinh Ra Đời” (Trần Chung Ngọc)
Tổng Giám mục Stanislaw
Việt Nam, Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Phật Giáo và Khoa Học (Trần Chung Ngọc)
Vô Thần – Hữu Thần (Trần Chung Ngọc)
Về Ba Ngôi Thiên Chùa (Trần Chung Ngọc)
Về Cuốn “Sống Theo Mục Đích” của Mục Sư RICK WARREN -1 (Trần Chung Ngọc)
Về Cuốn “Sống Theo Mục Đích” của Mục Sư RICK WARREN -2(Trần Chung Ngọc)
Về Cuốn “Sống Theo Mục Đích” của Mục Sư RICK WARREN -3(Trần Chung Ngọc)
Về Một Cuốn Sách ()Trần Chung Ngọc
Xmas (Trần Chung Ngọc)
Ông Già Noel Dưới Mắt Kỷ Sư (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực! (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực? – Những “Danh Ca” của Công Giáo (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực? – Thánh Mẹ Teresa (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực? -“Khuôn Mặt Siêu Việt” của GH John Paul II ra sao? (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Cha – Nhập Đề (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Cha Của Những Người Theo Đạo Thiên Chúa! (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Con Giêsu Của Những Người Theo Đạo Giêsu! (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Lời Kết (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Mục Đích Giáng Trần (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Trí Tuệ (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Vào Đề (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Vấn Đề Đạo Đức (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Ma – Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thiên Chúa – Đặc Tính Chúa Cha (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thánh Ma – Ngôi Ba Thiên Chúa (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thánh Ma – Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa” (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thánh Ma – Thủ tục và ý nghĩa của lễ rửa tội (Trần Chung Ngọc)
Đối Chiếu Phật Giáo & Kitô Giáo – Lời Nói Đầu (Trần Chung Ngọc)
Đối Chiếu Phật Giáo & Kitô Giáo – Phần I (Trần Chung Ngọc)
Đối Chiếu Phật Giáo & Kitô Giáo – Phần II (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo- Bí Tích (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Chú Thích, Tài Liệu (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Dẫn Nhập (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Kết (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Nguồn Gốc Ki-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)

Thời sự:
30 tháng 4: Nhìn Lại Cuộc Chiến Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Bang Giao “Bắc Kinh-Vatican” (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Chống Cộng Theo Gương David (Trần Chung Ngọc)
Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng (Trần Chung Ngọc)
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar
Dư Luận Quần Chúng
Linh tinh Thời sự, Viết mà chơi
Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng – Nhưng Thất Bại (Trần Chung Ngọc)
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM – 2
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM – 3
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM -1
Một trong ba thứ (Trần Chung Ngọc)
NED và Lê Quốc Quân
Nguyễn Cao Kỳ và Việt Weekly
NGÀY 30/4/1975 (Trần Chung Ngọc)
Ngáp Lớn Trong Tòa Mỹ Bị Tù – Còn Nguyễn Văn Lý ? (Trần Chung Ngọc)
Nhân chuyện ông Triết đi Mỹ
Nhân Quyền của Mỹ & Dự Luật H.R. 3096 (Trần Chung Ngọc)
Những Người Máy Chống Cộng (Trần Chung Ngọc)
Noam Chomsky & Robert McNamara (Trần Chung Ngọc)
Phiếm Luận Về “Cộng Sản” Hải Ngoại (Trần Chung Ngọc)
Phải Chăng Chiếc Khăn Quàng Là Giải Pháp Cho Tòa Khâm Sứ? (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Chiến Tranh Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Lá Cờ Vàng (Trần Chung Ngọc)
Thử Phân Tích Vài Đoạn Trong Bài Diễn Văn Nhậm Chức (Trần Chung Ngọc)
Tâm Thư Gửi Những Ai Quan Tâm (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Lại Việt Nam ? (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn về Chống Cộng (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Xung Quanh Cuộc Chiến Ở Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
VAALA – Nghệ Thuật Lên Tiếng [Nhưng Bị Bóp Nghẹt] (Trần Chung Ngọc)
Viết Mà Chơi – Ai Chống Cộng Và Ai Không Chống ? (Trần Chung Ngọc)
Vài Nhận Định Khi Đọc Lời Phát Biểu Của Ông Ngô Quang Kiệt (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Về Vấn Đề Bang Giao Với Vatican (Trần Chung Ngọc)
Vấn Đề Nhân Quyền Trước Luật Pháp Quốc Gia (Phúc Lâm sưu tầm)
ĐÒI ĐẤT ! ĐẤT NÀO ? ĐẤT CỦA AI ? (Trần Chung Ngọc)
Đôi Hàng Về Chuyện Cờ Vàng Cờ Đỏ (Trần Chung Ngọc)
Đôi Điều Chung Quanh Cuốn Le Livre Noir (Trần Chung Ngọc)
ĐĐ Thích Nhật Từ và Xóm Đạo (Trần Chung Ngọc)
“Religulous” Điểm Phim Cuối Tuần (Trần Chung Ngọc)
“Sư Chính Trị” của MARK MOYAR

 

Nhãn: , , ,