RSS

11- À Moi Paris Ch. 11 – Une journée de vacances(Một ngày nghỉ hè)

10 Th10

À Moi Paris Ch. 11 – Une journée de vacances(Một ngày nghỉ hè)
French Listening Comprehension
Transcript + Translation

  

11

Une journée de vacances

A day of vacation(Một ngày nghỉ hè)

Mary

Allez ! Debout là-dedans ! Il fait beau et le petit déjeuner est prêt  !

Come on! Get up in there! It’s nice out and breakfast is ready!(Nào thức dậy đi!Trời đẹp lắm và điểm tâm đã sẳn sàng!

 

Claudia et Sophie rejoignent Mary et Patrick dans la cuisine.

Claudia and Sophie meet Mary and Patrick in the kitchen.(Claudia và Sophie gặp lại Mary và Patrick trong nhà bếp)

Claudia

Quelle heure est-il ?

What time is it?(Mấy giờ rồi?)

Mary

Il est dix heures et demie !

It’s ten-thirty!(10g30)

Claudia

Ah ! Ce que j’ai bien dormi !

Oh! I slept so well!(Ồ!Tôi ngủ say quá!)

Sophie

Moi aussi, comme un loir ! C’est tellement calme ici, on n’entend rien ! Ça change de Paris !

Me too, like a log! It’s so calm here, you don’t hear anything! It’s a lot different than Paris!(Tôi cũng vậy, như 1 khúc gổ!Ở đây thật yên tỉnh,ta chẳng nghe thấy gì cả! Thật khác Paris!)

Claudia

Mary, où est ta Mamie ?

Mary, where is your grandmother?(Mary,bà nội bạn đâu rồi?)

Mary

À l’heure qu’il est, elle doit être quelque part entre ici et la Bretagne ! Elle nage trois heures tous les matins !

At this hour she must be somewhere between here and Brittany! She swims for three hours every morning!(Vào giờ nầy, chắc bà đang ở chổ nào đó giửa đây và Bretagne! Sáng nào, bà cũng bơi 3 giờ)

Patrick

Elle est fantastique. Et si jeune d’esprit !

She’s great. And so young at heart!(Bà thật tuyệt vời! Tinh thần trẽ trung làm sao!)

Claudia

Et de corps ! On a du mal à croire qu’elle a soixante quinze ans !

And body! It’s hard to believe that she’s 75!(Và thân hình bà!Thật khó tin là bà đã 75!)

Mary

Oui, je sais, j’espère être comme elle au même âge. Qui veut du café  ?

Yes, I know, I hope to be like here at that age. Who wants coffee?(Phải, tôi biết, tôi hy vọng được như bà ở tuổi đó. Ai muốn uống cà phê đây?)

Sophie

Moi, s’il te plaît !

Me, please!(Tôi)

Claudia

Et moi aussi, bien sûr.

Me too, of course.(Dĩ nhiên, tôi cũng uống)

Patrick

Alors, les filles, qu’est-ce que vous voulez faire aujourd’hui ?

So, girls, what you do want to do today?(Vậy thì, mấy cô gái,hôm nay mấy cô muốn làm gì?)

Claudia

Puisqu’il fait si beau, on peut aller à la plage.

Since it’s so nice out, we can go to the beach.(Bởi vì trời quá đẹp,ta có thể đi ra ngoài bải biển)

Mary

Excellente idée : comme ça, on peut se reposer et passer un peu de temps avec ma grand-mère. Et puis, en fin d’après midi, nous pouvons aller faire les courses.

Excellent idea: that way, we can relax and spend some time with my grandmother. And then, late this afternoon, we can go shopping.(Ý kiến hay:như thế, ta có thể nghĩ ngơi và trải qua 1 ít thời gian cùng với bà. Rồi, vào cuối buổi chiều, chúng ta có thể đi mua đồ)

Patrick

Parfait !

Perfect!(Tốt)

Sophie

Quel maillot de bain vais-je mettre ?

Which bathing suit am I going to wear?(Tôi sẽ mặc cái áo tắm nào đây?)

 

Un peu plus tard, ils arrivent à la plage. Mme Joe est en train de lire sous un parasol rouge.

A little later, they arrive at the beach. Mrs. Joe is reading under a red beach umbrella.(Một lúc sau, họ đến bờ biển, bà Joe đang đọc sách dưới tán dù đỏ)

Mme Joe

Bonjour les enfants ! Est-ce que vous avez bien dormi ?

Hello kids! Did you sleep well?(Chào mấy cháu!Ngủ ngon không?)

Patrick

Très bien, Madame. Et vous ?

Very well, ma’am. And you?(Ngon lắm, thưa bà.Thế còn bà?)

Mme Joe

Je vous en prie, appellez-moi Elise !

Please, call me Elise!(Làm ơn gọi tôi là Elise!)

Patrick

D’accord, Elise.

OK, Elise.(Đồng ý, Elise)

Claudia

Mais, Elise, ce n’est pas un nom anglais…

But Elise isn’t an English name…(Nhưng Elise không phải là tên của người Anh)

Elise

Non ! Je suis française ! Enfin, cela fait maintenant plus de soixante ans que je suis en Angleterre, mais, à l’origine, je suis française.

No! I’m French. Of course, I’ve been in England for more than sixty years now, but I’m a French native.(Không,bà là người Pháp.Cuối cùng,bà đến nước Anh tới giờ là hơn 60 năm,nhưng về nguồn gốc, bà là người Pháp)

Sophie

Ah, je comprends mieux pourquoi vous parlez si bien, et surtout pourquoi Mary se passionne pour la France.

Oh, I understand more now why you speak so well, and especially why Mary is passionate about France.(A,giờ con hiểu rỏ hơn tại sao bà nói tiếng Pháp quá giỏi,và nhất là tại sao Mary có cảm tình với nước Pháp)

Claudia

Et les Français. N’est-ce pas, Patrick !

And the French. Right, Patrick?(Và người Pháp nửa.Phải không,Patrick?)

Mary

Mamie, comment est l’eau ce matin ?

Granny, how is the water this morning?(Nội,sáng nay nước như thế nào?)

Elise

Elle est délicieuse.

Delightful.(Nước tuyệt lắm)

Claudia

Alors, qu’est-ce qu’on attend ? Tous à l’eau !

So, what are we waiting for? Everyone in the water!(Vậy thì chúng ta chờ gì nào? Tất cả xuống nước đi!)

 

Claudia court pour se jeter dans la mer, et s’arrête net lorsque ses pieds touchent l’eau.

Claudia runs to throw herself in the sea, and stops short when her feet touch the water.(Claudia chạy đến để nhào xuống biển, nhưng ngừng lại liền khi chân cô nhúng xuống nước)

Claudia

Brrr ! Elle est gelée !

Brrr! It’s freezing!(Trời! Lạnh cóng nè!)

Patrick

Mais non, viens, elle est bonne !

No, come on, the water’s fine!(Không,xuống đi,nước tuyệt lắm!)

Sophie

C’est sûr, ce n’est pas la Méditerranée… Mais elle est bonne quand même !

This definitely isn’t the Mediterranean… But it’s nice anyway!(Chắc chắn, đây không phải là biển Địa Trung Hải…Nhưng dầu sao nó cũng tốt thôi!)

Claudia

En tout cas, Mary, elle, est bien anglaise ; elle est entrée dans l’eau comme dans son bain !

In any case, Mary is very English; she got in the water like it was her bath(Dầu sao,Mary đúng là người Anh,cô ta bước xuống nước như đi vào bồn tắm vậy!)

 

Download MP3:

http://www.mediafire.com/?8binow9a8qf7gr6

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: