RSS

10- À Moi Paris Ch. 10 – Brighton

10 Th10

À Moi Paris Ch. 10 – Brighton
French Listening Comprehension
Transcript + Translation

  

10

Brighton

Brighton

 

Les filles et Patrick arrivent à la gare de Brighton. Mme Joe les attend.

The girls and Patrick arrive at the Brighton train station. Mrs. Joe is waiting for them.(Mấy cô gái và Patrick đến nhà ga Brighton. Bà Joe chờ họ)

Mary

Mamie !

Granny! (Bà nội)

Mme Joe

Bonjour, ma chérie ! Et vous devez être Claudia, Sophie et le beau Patrick !

Hello, darling! And you must be Claudia, Sophie, and the handsome Patrick!(Chào cháu yêu! Còn các cháu đây chắc là Claudia,Sophie và anh chàng đẹp trai Patrick)

Sophie

Bonjour, Madame.

Hello, ma’am.(Chào bà)

Claudia

Bonjour, Madame.

Hello, ma’am. (Chào bà)

Patrick

Bonjour, Madame. Je suis ravi de faire votre connaissance.

Hello, ma’am. I’m delighted to meet you. (Chào bà.Con rất vui được gặp bà)

Mme Joe

Et moi, je suis enchantée de rencontrer enfin le jeune homme qui a pris le coeur de ma petite-fille. Bienvenue à tous ! Ma voiture est par là…

And I am very pleased to finally meet the young man who has taken my granddaughter’s heart. Welcome everyone! My car is over there…(Còn tôi rất hài lòng là cuối cùng được gặp chàng trai đã chiếm lấy trái tim của cháu gái tôi.Xe tôi ở đàng kia kìa)

Claudia

J’espère que vous avez une remorque, Sophie a pris deux valises !

I hope you have a trailer, Sophie brought two suitcases!(Con mong bà có một cái rờ moọc, Sophie có tới 2 cái va li!)

Sophie

Et toi, une malle !

And you, a trunk!(Còn cậu, cả 1 cải rương!)

Mary

Ah ! Je suis vraiment contente d’être ici ! L’Angleterre me manque un peu, quand même !

Ah! I’m so happy to be here! I miss England a little, after all!(Tôi rất vui sướng được ở đây!Dầu sao, tôi cũng hơi nhớ nước Anh)

 

Ils montent tous dans l’auto. Après quelques minutes, ils arrivent à la maison.

They all climb into the car. After a few minutes, they arrive at the house.(Tất cả họ bước lên xe. Sau vài phút họ đến nhà.)

Sophie

Mais c’est un vrai château ! Elle est immense cette maison !

But it’s a real castle! This house is enormous! (Nhưng đúng là 1 lâu đài! Căn nhà lớn quá!)

Claudia

Et quel jardin ! C’est superbe !

And what a garden! It’s superb!(Và cả vườn nửa.Thật tuyệt vời!)

Mme Joe

Oui, c’est une belle maison. Elle est dans la famille de mon mari depuis des générations. Depuis sa mort, je suis bien seule ici. C’est pourquoi je suis si heureuse d’avoir un peu de compagnie !

Yes, it’s a beautiful house. It has been in my husband’s family for generations. Since his death, I’m very lonely here. That’s why I’m so happy to have a bit of company!(Phải, đây là 1 căn nhà đẹp.Nó thuộc gia đình chồng tôi suốt nhiều thế hệ. Từ lúc chồng tôi chết, tôi ở đây 1 mình.Đó là lý do tại sao tôi tôi rất mừng có vài người bạn!)

Patrick

C’est nous qui sommes heureux ! Nous allons passer de superbes vacances, en charmante compagnie…

We’re the ones who are happy! We are going to have a superb vacation, with charming company…(Chính chúng con mới vui sướng. Chúng con sắp có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời, với nhứng người bạn xinh đẹp)

Mary

Et ce n’est pas tout ! Derrière les arbres, là-bas, il y a un tennis, et au bout du jardin, la plage, et la mer… Vous comprenez pourquoi j’aime tant ma maison en Angleterre !

And that’s not all! Behind the trees, over there, there’s a tennis court, and at the edge of the garden, the beach, and the sea… You understand why I love my house in England so much!(Đó không phải là có thế! Sau rặng cây, đàng kia, có 1 sân tennis, và cuối khu vườn,bải cát và biển..Các bạn đã hiểu tại sao tôi yêu quý ngôi nhà tại nước Anh biết bao!)

Mme Joe

Venez ! Je vais vous montrer vos chambres : Sophie et Claudia, vous avez les chambres du premier étage. Mary, bien sûr, tu es dans ta chambre, et j’ai mis Patrick dans la chambre d’amis qui a une salle de bain individuelle. Les filles, vous partagez celle du premier étage. Moi, comme d’habitude, je suis dans la petite maison, donc vous avez toute la maison pour vous !

Come! I’ll show you your rooms: Sophie and Claudia, you have the bedrooms on the first/second floor.* Mary, of course, you are in your room, and I put Patrick in the guest room that has a private bathroom. Girls, you share the one on the second floor. As usual, I’m in the little house, so you have the whole house to yourselves!(Đến đây! Bà sẽ chỉ cho các con phòng trọ: Claudia và Sophie, các con có phòng ở tầng 1. Mary,chắc con ở trong phòng minh và bà để Patrick trong phòng bạn bè có phòng tắm riêng. Mấy cô gái, các con xài chung phòng tắm ở tầng 1. Còn bà, như thường lệ,bà ở trong căn nhà nhỏ, vậy các con có cả ngôi nhà cho mình)

Claudia

La petite maison ?

The little house?(Căn nhà nhỏ à?)

Mme Joe

Oui, c’est une maison annexe ; à l’origine, une maison de jardinier. À la mort de mon mari, je l’ai aménagée, et je m’y suis installée. Cela me permet de fermer la grande maison quand je suis toute seule. Et maintenant, je vais vous laisser défaire vos valises. À tout à l’heure  !

Yes, it’s an add-on house; originally, a garden shed. When my husband died I converted it, and moved in. That allows me to close the big house when I’m all alone. And now, I’m going to leave you to unpack your suitcases. See you in a little while!(Phải,đó là căn nhà phụ;lúc đầu, là nhà của người làm vườn. Khi chồng bà chết, bà đã cho sửa chửa lại và bà dọn vào ở.Điều đó cho phép bà được đóng cửa căn nhà lớn lại khi bà ở một mình.Còn bây giờ, bà để cho các con sắp xếp va li. Hẹn gặp lại sau.)

Le premier étage is the floor above le rez-de-chaussée (ground floor), so if you speak British English, it translates to “first floor,” and if you speak American English, it translates to “second floor

 

Download MP3:

http://www.mediafire.com/?cd7y82znoxy6gek

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: