RSS

8 – A Moi Paris Ch. 8 – Une Invitation(Lời mời)

07 Th10

A Moi Paris Ch. 8 – Une Invitation(Lời mời)
French Listening Comprehension
Transcript + Translation

  

8

Une Invitation

An invitation(Lời mời)

 

Cela fait maintenant deux mois que les filles vivent ensemble, et que Mary sort avec Patrick. Nous sommes jeudi soir. Le téléphone sonne.

It’s now been two months since the girls started living together and Mary started going out with Patrick. It’s Thursday night. The phone rings.(Đến hôm nay được 2 tháng kể từ ngày mấy cô gái sống chung với nhau và Mary đi chơi với Patrick.Chúng ta đang ở vào tối thứ 5.Điện thoại reo.

Claudia

Allô ?

Hello?(A lô)

Mme Joe

Allo, bonsoir. C’est Madame Joe à l’appareil.

Good evening. This is Mrs. Joe.(A lô,xin chào, đây là bà Joe đang gọi)

Claudia

Ah, bonsoir Madame. C’est Claudia. Comment allez-vous ?

Oh, good evening, ma’am. It’s Claudia. How are you?(Chào bà,con là Claudia.Bà khỏe không?)

Mme Joe

Je vais très bien, merci, et vous ?

I’m very well, thank you, and you?(Bà khỏe lắm,cám ơn,thế còn con?)

Claudia

Beaucoup de travail ; comme vous le savez, nous sommes en examens en ce moment. C’est dur…

Lots of work; as you know, we’re taking exams at the moment. It’s hard…(Con làm việc dử lắm;như bà biết đó, chúng con đang thi vào lúc này.Căng lắm…)

Mme Joe

Oui, mais dans une semaine, ce sont les vacances ! Vous avez des projets ?

Yes, but in a week, it’s vacation! Do you have plans?(Nhưng 1 tuần nửa,nghỉ hè rồi.Mấy con có kế hoạch gì không)

Claudia

Non, pas vraiment ; mais les vacances, ça fait toujours du bien !

No, not really; but vacation is always good!(Không, thực sự là chưa có,nhưng nghỉ hè, điều đó luôn luôn tốt thôi!)

Mme Joe

Bien sûr ! Est-ce que ma petite-fille est là ?

Of course! Is my granddaughter there?(Dỉ nhiên rồi,có cháu gái bà ở đó không?)

Claudia

Oui, je vous la passe. Mary ! C’est ta grand-mère au téléphone… Au revoir, Madame.

Yes, I’ll put her on for you. Mary! It’s your grandmother on the phone. Good-bye, ma’am. (Có,cháu đưa máy cho cổ liền.Mary! Có bà nội gọi điện thoại nè.Chào bà ạ)

Mme Joe

Au revoir, Claudia.

Good-bye, Claudia.(Chào cháu, Claudia)

Mary

Allô, Mamie ?

Hello, granny?(Chào bà nội)

Mme Joe

Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu ?

Good evening, darling. How are you?(Chào con, khỏe không?)

Mary

Ah ! Je suis épuisée ! Vivement les vacances !

Oh! I’m exhausted! I can’t wait for vacation!

(Con mệt quá! Hoan hô nghỉ hè!)

Mme Joe

En parlant de vacances, j’ai une petite idée. Pourquoi ne pas inviter tes amies Claudia et Sophie à venir passer des vacances chez nous ? Elles doivent être fatiguées avec tous ces examens, et notre maison de Brighton est parfaite pour trois jeunes filles et une grand-mère.

Speaking of vacation, I have a little idea. Why not invite your friends Claudia and Sophie to spend the vacation at our house? They must be tired with all these exams, and our house in Brighton is perfect for three young girls and a grandmother.(Nói về nghỉ hè,bà có ý nầy.Tại sao không mời mấy bạn con Claudia và Sophie đến nghỉ hè tại nhà chúng ta?Mấy cổ chắc là mệt mỏi với mấy kỳ thi và nhà chúng ta ở Brighton chắc là tôt cho cả 3 cô gái và một bà nội nầy)

Mary

C’est une excellente idée, mais Patrick et moi avons déjà des projets…

That’s a great idea, but Patrick and I already have plans…(Đó là ý rất hay đó, nhưng Patrick và con đã có kế hoạch rồi…)

Mme Joe

Mais tu n’as qu’à l’inviter aussi, ce garçon ! Depuis le temps que tu m’en parles, je meurs d’envie de rencontrer ton merveilleux petit-ami ! Il a l’air charmant, et vous m’avez l’air d’être bien sérieux tous les deux…

But you can just invite him too, this boy! Ever since you started telling me about him, I’ve been dying to meet your marvelous boyfriend! He seems charming, and both of you seem to be very serious…(Nhưng con cũng có thể mời cậu đó luôn! Từ lúc mà con nói với bà về chuyện đó, bà rất mong được gặp thằng bạn trai tuyệt vời của con! Nó chắc là đẹp trai lắm,và hai con dường như rất nghiêm túc với nhau..)

Mary

Oui, nous sommes très sérieux, et je sais qu’il a hâte de faire ta connaissance.

Yes, we are very serious, and I know that he is anxious to meet you.(Vâng, chúng con rất nghiêm túc, và con biết anh ta rất mong được gặp bà)

Mme Joe

Et moi, la sienne. Alors, c’est d’accord ?

And me, him. So, it’s agreed?(Gặp bà hả!Đồng ý!)

Mary

Je pense que oui, mais il faut d’abord que j’en parle à tout le monde. Je te rappelle dès que possible.

I think so, but I have to talk to everyone about it first. I’ll call you back as soon as possible.(Con nghĩ được mà,nhưng trước hết con phải nói về điều đó với mọi người.Con sẽ gọi lại cho bà ngay)

Mme Joe

Très bien. Et bien, sur ce, ma chérie, travaille bien et bonne chance pour tes examens ! Je t’embrasse de tout mon coeur.

Good. And well, on that note, darling, work hard and good luck with your exams! I’m sending you all my love.(Tốt thôi.À! còn điều này,con ráng làm việc tốt và được nhiều may mắn trong kỳ thi! Bà ôm con với tất cả tấm lòng)

Mary

Moi aussi, ma Mamie chérie. Et… Mamie !

Me too, dear granny. And… granny?(Con cũng thế,bà yêu quý…À,này, bà ơi!)

Mme Joe

Quoi ?

What?(Cái gì?)

Mary

Merci…

Thank you… (Cám ơn bà)

 

Download MP3:

http://www.mediafire.com/?bfp6zi2816q4475

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: