RSS

26.-TIẾNG ANH GIAO TIẾP (95/83a) Entertainments

13 Th8

26.-TIẾNG ANH GIAO TIẾP (95/83a)  Entertainments

 Why don’t we go to the theatre?No, I’m really not in the mood

Why don’t we go to the cinema?

No. I want to stay home for a change

Come on. Let’s go to LX night-club

All right. Let’s go there

What time should we go?

Let’s go at 7.45

What time do you see your cousin?

I see her/him at 9.30

 Chúng ta đi xem kịch đi?Không, tôi thực sự không thích.

Chúng ta đi xem xi nê đi?

Không. Tôi muốn ở nhà để thay đổi

Nào. Chúng ta đi đến hộp đêm LX đi.

Được rồi. Chúng ta hảy đến đó.

Chúng ta nên đi lúc mấy giờ

Chúng ta nên đi lúc 7.45

Mấy giờ bạn gặp chị họ?

Tôi gặp cô ấy lúc 9.30

 

 Hello,I didn’t go to the theatre because I was  really not in the mood. I wanted to stay home for a change. At last, I went to LX night-club. I went there at 7.45. I saw my cousin at 9.30.  Xin chào, tôi không đi xem kịch bởi vì tôi thực sự không thích. Tôi muốn ở nhà để thay đổi. Cuối cùng, tôi đến hộp đêm LX. Tôi đến đó lúc 7.45. Tôi gặp chị họ lúc 9.30 

                                          TIẾNG ANH GIAO TIẾP (64:23)

Where are you going?
I’m going to the library
What  for?
To see my friend
When do you come home?
I come home at 8  in the morning
Do you go by yourself?
Yes. I go by myself
Bạn đang đi đâu vậy?
Tôi đang đi đến thư viện
Để làm gì?
Để gặp bạn tôi
Khi nào bạn về nhà?
Tôi về nhà lúc 8 g vào buổi sáng
Bạn đi một mình hả?
Vâng. Tôi đi một mình.
I’m going to the library  to see my friend. I come home at 8  in the morning.I go by myself Tôi đang đi đến thư viện để gặp bạn tôi.  Tôi về nhà lúc 8 g vào buổi sáng.Tôi đi một mình.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (102/15)

 Where are you going?I’m going fishing

What time are you going?

At 8 a.m

When are you going home?

I’m not sure

Are you going by yourself?

No. I’m going with my classmates

Have a good time!

Thank you

 

 Bạn định đi đâu vậy?Tôi định đi câu cá

Bạn định đi lúc mấy giờ?

Lúc 8 giờ sáng

Khi nào bạn về nhà?

Tôi cũng chưa biết

Bạn định đi một mình hả?

Không. Tôi định đi với mấy bạn cùng lớp

Chúc bạn có một thời gian vui vẻ!

Cám ơn

 Hello, I’m going fishing. I’m going at 8 a.mI’m not sure when I’m going home. I’m not going by myself. I’m going with my classmates. I hope I have a good time .  Xin chào, tôi định đi câu cá. Tôi định đi lúc 8 giờ sáng. Tôi cũng chưa biết khi nào tôi về nhà. Tôi không đi một mình. Tôi đi với mấy bạn cùng lớp. Tôi hy vọng có một thời gian vui vẽ. 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (117/89) ask about a city

 I rang you last night but you didn’t answerWhat time did you ring?

About 10 o’clock

I was busy then

What were you doing then?

I was having a bath

I see

 Tôi điện thoại cho bạn đêm qua nhưng bạn không trả lời.  Bạn gọi lúc mấy giờ?Khoảng 10 giờ

Lúc đó, tôi bận

Lúc đó bạn làm gì?

Tôi đang tắm

Tôi hiểu rồi

 Where were you last week?I was on holiday

Where were you on holiday

I was in Hanoi

What ‘s the city like?

It’s busy

What are the hotels like?

They’re wonderful

 

 Bạn ở đâu tuần rồi?Tôi đi nghỉ mát

Bạn nghỉ mát ở đâu?

Tôi ở Hà Nội

Thành phố như thế nào?

Nhộn nhịp

Khách sạn như thế nào?

Tuyệt vời

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (116/118/114/64)

 1.What does Linda do?2.What’s her age?

3.How many days a week does she work?

4.What time does she get up?

5.Does she eat anything for breakfast?

6.Does she drink  anything for breakfast?

7.What does she do after that?

8.When does she leave for work?

9.Where does she have lunch?

10.What time does she go home?

11.Where does she go in the evening?

12.What time does she go to bed?

 Linda làm nghề gì?Cô ấy bao nhiêu tuổi?

Cô ấy làm việc mấy ngày 1 tuần?

Cô ấy thức dậy lúc mấy giờ?

Cô ấy có ăn gì trong bửa điểm tâm không?

Cô ấy có uống gì trong bửa điểm tâm không?

Cô ấy làm gì sau đó?

Cô ấy đi làm lúc mấy giờ?

Cô ấy ăn trưa ở đâu?

Mấy giờ cô ấy về nhà?

Cô ấy đi đâu vào buổi tối?

Mấy giờ cô ấy đi ngủ?

 

 Introduce your friend to me   Giới thiệu bạn anh cho tôi
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: