RSS

11.- TIẾNG ANH GIAO TIẾP (38/12) Look for someone

12 Th8

11.- TIẾNG ANH GIAO TIẾP (38/12)  Look for someone

Do you know my grand daughter anywhere?
Maybe she’s somewhere
What’s she doing?
Maybe she’s doing something
Thank you very much
Not at all. By the way, what’s her name?
Her name’s Carol
How old is she ?
She’s 4 years old
Bạn có biết cháu gái tôi ở đâu không?
Có thể cô ấy ở đâu đó
Cô ấy đang làm gì?
Có thể cô ấy đang làm gì đó?
Cám ơn nhiều
Không có chi. Nhân tiện,cô ấy tên gì?
Cô ấy tên Carol
Cô ấy mấy tuổi?
Cô ấy 4 tuổi
This is my granddaughter. Her name’s Carol. She’s 4 years old. Đây là cháu gái tôi. Cô ấy tên Carol. Cô ấy 4 tuổi.

 

                                          TIẾNG ANH GIAO TIẾP (60:61/72a)

1.What’s her name?
2. What’s her job?
3. How old is she?
4. Where’s she from?
5. Is she Chinese?
6. Can she play badminton?
7. How does she play badminton?
Cô ấy tên gì?
Cô ấy làm nghề gì?
Cô ấy bao nhiêu tuổi?
Cô ấy từ đâu đến?
Cô ấy có phải là người Hoa ?
Cô ấy biết chơi cầu lông không?
Cô ấy chơi cầu lông như thế nào?
Her name is Isabel.
 She’s a dancer.
She’s 26.
She’s from Peking.
She’s Chinese.
She can play badminton.
She plays badminton well
Cô ấy tên là Isabel.
Cô ấy là vủ công.
Cô ấy 26 tuổi.
Cô ấy đến từ Bắc Kinh.
Cô ấy là người Hoa.
Cô ấy biết chơi cầu lông.
Cô ấy chơi cầu lông giỏi

 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (82/56)

What’s her full name? (first,middle,last)

What’s her job?

How old is she?

What (colour, food,drink) does she like?

Does she like dancing? (rock music)

What about tennis? (pop music)

Does she like dogs? No, she dislikes dogs.

Has she got a car? (motorbike) Yes, she has

Cô ấy tên gì? (tên, chử lót, họ)

Cô ấy làm nghề gì?

Cô ấy bao nhiêu tuổi?

Cô ấy thích màu nào? (thức ăn, thức uống)

Cô ấy thích khiêu vủ không? (nhạc rock)

Thế còn tennis? (nhạc pop)

Cô ấy thích chó không? Không

Cô ấy có xe hơi không? (xe máy)

Hello, this is my friend. Her name ‘s…. She’s a model. She’s 21. About colours, she likes…..About food, she likes…   About drinks, she likes…….. About recreation, she likes…… About music, she likes……She dislikes dogs and children. She dislikes TV and whisky, either. Xin chào, đây là bạn tôi. Cô ấy tên…..Cô ấy là người mẩu. Cô ấy 21 tuổi. Về màu sắc, cô ấy thích….Về thức ăn, cô ấy thích….Về thức uống, cô ấy thích…… Về âm nhạc, cô ấy thích…….Cô ấy không thích chó và trẻ con. Cô ấy củng không thích TV và whisky.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: