RSS

10.-TIẾNG ANH GIAO TIẾP (31/29) Have food at restaurants

11 Th8

     10.-TIẾNG ANH GIAO TIẾP (31/29)    Have   food   at restaurants

 

What would you like ,sir?
I’ll have the fish
How do you like your fish,   steamed,fried or stewed?
I like it fried
Would you like noodles or rice with that?     Noodles, please
Would you like vegetables as well?
I don’t think so
And to drink?
Nothing, thank you

Ông muốn dùng gì?
Tôi dùng cá
Ông thích cá như thế nào, hấp, chiên hay kho?
Tôi muốn chiên
Ông muốn dùng mì hay cơm?

Ông muốn dùng rau không?
Tôi không nghĩ thế
Còn đồ uống ?
Không . Cám ơn

I’ll have the fish. I like it fried .I like noodles with that.I don’t like vegetables.

Tôi dùng . Tôi muốn chiên. Tôi muốn dùng mì. Tôi không dùng rau.

 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP (30/11)  Have   drinks

 

Would you like to order a drink?
Yes, I’ll have German wine
Sorry. We run out of German wine+. Anything else?
Yes,I’ll have French wine
What about you, madame?
Italian wine for me
All right, madame

Quý vị có muốn gọi thức uống không?Có, tôi dùng rượu vang Đức
Rất tiếc. Chúng tôi hết rượu vang Đức.Dùng gì khác không?
Có. Tôi dùng rượu vang Pháp
Thế còn Bà?
Cho tôi rượu vang Ý
Được, thưa bà

About drinks, there are German wine, French wine and Italian wine. They run out of German wine. I’ll have French wine. She’ll have Italian wine.

Về thức uống, có rượu vang Đức, vang Pháp và vang Ý. Họ hết rượu vang Đức. Tôi dùng rượu vang Pháp. Cô ta dùng rượu vang Ý.

                                            TIẾNG ANH GIAO TIẾP (24/65)  Have  desserts

 

We’d like some desserts
OK, madame
What desserts do you have?
We have pie, fruits and ice-cream
Give me pie,please
What about you,sir ?
Give me fruits
And you , miss
Give me ice-cream
Sure. Wait a moment, please

Chúng tôi muốn dùng tráng miệng
Được,thưa bà
Ông có các loại tráng miệng nào?
Chúng tôi có bánh, trái cây&kem
Cho tôi bánh
Thế còn ông?
Cho tôi trái cây
Thế còn cô?
Cho tôi kem
Được. Xin chờ 1 lát

About desserts, they have pie, fruits,and ice-cream. I like pie. He likes  fruits and she likes ice-cream

Về trái cây, họ có bánh, trái cây, và kem. Tôi thích bánh. Anh ấy thích trái cây còn cô ấy thích kem

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: