RSS

Tác giả Trần Chung Ngọc

15 Th12

Tác giả Trần Chung Ngọc

 Đôi hàng về tác giả

Sinh năm 1931 tại Hà-Nội.

1952: Tốt nghiệp trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định với cấp bậc Thiếu Úy.

1956: Xin giải ngũ.

1957: Quy Y Tam Bảo, Chùa Văn Thánh, Thị Nghè, Thượng Tọa Tuệ Đăng chứng minh

1962: Cử Nhân Giáo Khoa Khoa Học, Khoa Học Đại Học Saigon.

1962: Bị gọi tái ngũ.

1962-1965: Trưởng Khoa Khoa Học (Vật Lý và Hóa Học), Văn Hóa Vụ, Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Đồng thời dạy thực tập Vật Lý ở Đại Học Đà Lạt, và dạy Vật Lý lớp 12 ở Collège d’Adran, Đà Lạt.

1965: Được giải ngũ

1965-1967: Giảng Nghiệm Viên, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Saigon.

1967: Được học bổng đi Mỹ học về ngành Vật Lý ở Đại Học Wisconsin – Madison.

1972: Tốt nghiệp Ph.D., Vật Lý, Đại Học Wisconsin – Madison.

1972-1975: Giảng sư, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Saigon.  Giáo sư thỉnh giàng: Đại Học Vạn Hạnh, Trường Kỷ Thuật Thủ Đức (1), Trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Đồng thời, cùng với các Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Ích (M.I.T), Vũ Thượng Quát (Cal.Tech), Huỳnh Văn Quảng (S.I.U), được tuyển làm ChuyênViên Đại Học, trực thuộc Thứ Trưởng Giáo Dục, trước là Đỗ Bá Khê, sau là Bùi Xuân Bào, đặc trách xét văn bằng ngoại quốc tương đương với các văn bằng Việt Nam, cùng nghiên cứu cải tổ chương trình giáo dục đại học.

1975-1977: Post Doctorate Fellow, Physics Department, University of Wisconsin- Madison.

1977-1996: Manager, Surface Analysis Laboratory, Materials Center, University of Wisconsin – Madison. Direct and conduct research in the field of Surface Analysis using new techniques such as AES (Auger Electron Spectroscopy); ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis); SEM (Scanning Electron Microscopy); SIMS (Secondary Ion MassSpectroscopy) etc…

1989: Tháng 11: Được mời sang Singapore làm Cố Vấn Kỹ Thuật ở SISIR (Singapore Institute of Standards and Industrial Research)

1996 – To date: Về hưu. Nghiên cứu Đạo Phật, Thiên Chúa Giáo, Lịch sử v..v..

(1) niên khóa 1973-1974, chỉ có vài giờ ở đây, không nhớ chính xác tên trường là Kiểu Mẫu Thủ Đức hay Đại Học Kỷ Thuật Thủ Đức.

Tác phẩm đã xuất bản:

 

Tác Phẩm Viết Chung Với Một Hay Nhiều Tác Giả Khác:

 • Bản Chất Các Phản Ứng Về Bài Giảng Của HT Nhất Hạnh (2001)
 • Dialogue With Pope John Paul II (1997)
 • Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II (1995; Tái bản lần 3: 2000)
 • Ki Tô Giáo Và Kế Hoạch Cải Đạo Á Châu (2005)
 • LM Trần Lục, Thực Chất Con Người Và Sự Nghiệp (1999)
 • Nguyễn Trường Tộ, Thực Chất Con Người Và Di Thảo (1998)
 • Nguyễn Trường Tộ Yêu Nước ?? (2002)
 • Người Việt Nam & Đạo Giêsu (2007)
 • Phật Giáo Trong Thế Kỷ Mới; Tuyển Tập I (1996)
 • Phật Giáo Trong Thế Kỷ Mới; Tuyển Tập II (1997)
 • Phê Bình Những Bài Phê Bình Cuốn Đối Thoại…[Tập 1, Phê Bình Ông Dương Ngọc Dũng; Tập 2, Phê Bình Ông Đỗ Mạnh Tri] (1997)
 • Tôn Giáo Và Tổ Quốc (2003)
 • Tuyển Tập: 1963-2003: Bốn Mươi Năm Nhìn Lại (2003)
 • Vạch Trần Âm Mưu Phá Ngầm Phật Giáo (2000)
 • Vatican: Thú Tội Và Xin Lỗi (2000)
 • Võ Văn Ái: Con Nội Trùng Của Phật Giáo Việt Nam (2005)

 

Các Bài Viết:

 • Hơn 100 bài viết về tôn giáo, lịch sử, khoa học, thời sự v..v.. đăng trên các báo Nguồn Sống [Tu viện Kim Sơn], Phật Giáo Hải Ngoại [Phật Học Viện Quốc Tế], Sen Trắng [Chùa Giác Lâm], Giao Điểm, và trên các trang nhà Giao Điểm, Sách Hiếm v..v..

 

Các bài đã đăng xếp theo mẫu tự:

Đối thoại:
“Sản Phẩm Trí Tuệ” của Nguyễn Anh Tuấn (Trần Chung Ngọc)
Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? (TCN & NMQ)
Chiến Tranh … Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ (Trần Chung Ngọc)
Chu Tất Tiến: Here We Go Again (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – “Cha Chung” là ai? (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Các Vấn Nạn Cần Giải Quyết (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Căn Bản Đức Tin (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Kết Luận (Trần Chung Ngọc)
Chuyện “Hòa Đồng Tôn Giáo” – Lợi Ích ? (Trần Chung Ngọc)
Comments On John Paul II’s Crossing the Threshold of Hope (Trần Chung Ngọc)
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar
Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! (Trần Chung Ngọc)
Giáo Dân Nguyễn Phúc Liên đả đảo Vatican!(Phúc Lâm)
Khổ Thân Củ Khoai Tôi (Trần Chung Ngọc)
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Nguyễn Văn Lục
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ Về Tiến Sĩ Nguyễn Học Tập (Trần Chung Ngọc)
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn (1)
Lại Chuyện Bất Đắc Dĩ về Tú Gàn (2)
Lại Chuyện Ruồi Bu của Trần Trung Đạo (Trần Chung Ngọc)
Một Trí Thức Không Biết Ngượng (1) – Trần Chung Ngọc
Một Trí Thức Không Biết Ngượng (2)- Trần Chung Ngọc
NHÂN ĐỌC MẤY CÂU TRẢ LỜI VƯƠNG V
Nhân Đọc Bài “Nhà Chúa hay Nhà Chùa” của LM Thiện Cẩm (Trần Chung Ngọc)
Nhân Đọc Bài “Niềm Tin …” Của Trần Thị Hồng Sương – 2 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Đọc Bài “Niềm Tin …” Của Trần Thị Hồng Sương -1 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Đọc Mấy Câu Trả Lời của Ông Mục Sư NQM (Trần Chung Ngọc)
Phiếm Luận Về “Phê Bình Và Đối Thoại” (Trần Chung Ngọc)
Phải Chăng GS Quang Quá Lo Xa ? (Trần Chung Ngọc)
Quả Đúng Là Chu Tất Tiến (Trần Chung Ngọc)
Thiền Sư Nhất Hạnh
Thư Gửi Bạn: Những Người Tin Có Thiên Chúa (Trần Chung Ngọc)
Thầy Nhất Hạnh
Thử Phân Tích Một Đoạn Văn của André Masson (Trần Chung Ngọc)
Trả Lời Ông Lưu Á Ni (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc “Đất Việt” & “Hành Hương Đất Phật” của Phan Thiết (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc BS Ngyễn Thị Thanh Trả Lời Câu Hỏi Don Lê… (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc Bài “Nhận Thức…” của ông Nguyễn Văn Thắng (Trần Chung Ngọc)
Tôi Đọc: “Từ Dieu et César đến Thập Giá và Lưỡi gươm” Của Nguyễn Văn Lục: (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Không Thể Lương Thiện Đi Một Chút ! (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Về “Thói Đời Đối Kháng”(Trần Chung Ngọc)
Viết Mà Chơi Về Đối Thoại (Trần Chung Ngọc)
Vài Nhận Xét về bài…của Nguyễn Tường Tâm (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Về Bài “Giáo Hội Công Giáo Roma” của ông Nguyễn Học Tập (Trần Chung Ngọc)
Về Bức Thư Ngỏ của ông Chu Tất Tiến (Trần Chung Ngọc)
Về một bài báo…
Vụ Án Nguyễn Văn Lý
Đáp Thư của Bác Gửi Cháu TTVN (Trần Chung Ngọc)
Đôi Lời Kính Cáo Cùng Độc Giả (Trần Chung Ngọc)
Đọc bài … của Nguyễn Văn Trung
“Sản Phẩm Trí Tuệ” Mới Của Nguyễn Anh Tuấn Về “Giáo Hội Tiên Khởi…” (Trần Chung Ngọc)
“Tự Do Tín Ngưỡng” của Minh Võ (Trần Chung Ngọc)

Khoa học:
Charles Darwin và Thuyết Tiến Hóa (Trần Chung Ngọc)
Con Người và Vũ Trụ – Dẫn Nhập
Con Người và Vũ Trụ – Phần I (Mục 1)
Con Người và Vũ Trụ – Phần I (Mục 2)
Con Người và Vũ Trụ – Phần I (Mục 3)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (kết)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 1)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 2)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 3)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 4)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 5)
Con Người và Vũ Trụ – Phần II (Mục 6)
Nguồn Gốc Con Người – Thuyết Tiến Hóa (Trần Chung Ngọc)
Nguồn Gốc Vũ Trụ – Thuyết Big Bang (Trần Chung Ngọc)
Thiết Kế Thông Minh hay Ngu Đần (Trần Chung Ngọc)
VietCatholic & Thuyết Tiến Hóa (Trần Chung Ngọc)
Vấn Đề Đạo Đức Trong Khoa Học (Trần Chung Ngọc)

Lịch sử:
Ai Là Ác Nhân Nhất Thế Kỷ 20 ? (Trần Chung Ngọc sưu tầm)
Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” (Trần Chung Ngọc)
Nguyễn Trường Tộ – Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất (Trần Chung Ngọc)
Nhận Định Về DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” (Trần Chung Ngọc)
Thư mục để tham khảo (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Cụ Diệm (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Cụ Hồ -1 (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Cụ Hồ -2 (Trần Chung Ngọc)
Xét Lại Huyền Thoại Nguyễn Trường Tộ – Nhân Đọc… (Trần Chung Ngọc)
ĐIỆN BIÊN PHỦ, hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang (Trần Chung Ngọc)

Tôn giáo:
“Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  (Trần Chung Ngọc)
AMEN ! – Dẫn nhập (Trần Chung Ngọc)
AMEN ! Các cơ sở “bác ái” của Công Giáo (Trần Chung Ngọc)
AMEN ! Nội dung và phản ứng của Giáo hội CG (Trần Chung Ngọc)
Amen! (Là Như Thế Đó!) (Trần Chung Ngọc)
Anh ngữ: What is Buddhism? (Trần Chung Ngọc)
Bộ Mặt Thật Của Benedict XVI (Trần Chung Ngọc)
Chương Trình “Cứu Rỗi” của Chúa Giêsu (Trần Chung Ngọc)
Con Đường Chuyển Hóa (Trần Chung Ngọc)
Cuộc Đối Thoại giữa Phật và Chúa (Trần Chung Ngọc)
Các danh nhân Âu Mỹ nghĩ gì về GOD (Trần Chung Ngọc)
Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo (Trần Chung Ngọc)
Có “Christian God” Hay Không? (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo & Tin Lành (2)- Đức tin và quyền lực
Công Giáo & Tin Lành (3) – Sự suy thoái
Công Giáo & Tin Lành -Sự khác biệt (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – 5 Chương Sử Đặc Biệt Của Ca-Tô Rô-Ma Giáo (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Abraham tổ phụ các đạo Chúa(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Dẫn Nhập (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Học Thuật Gia Tô (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Nhận Định Tổng Quát(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Quanh Vấn Đề TCG Vào Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Sách Lược Bành Trướng (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Thay Lời Kết(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Thánh Kinh (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Tài Liệu Tham Khảo(Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử – Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Chính Sử­ – Maria (Trần Chung Ngọc)
Công Giáo Hắc Sử – Dẫn Nhập
Darwin Hay Thượng Đế? Tiến Hóa Hay Sáng Tạo? (Trần Chung Ngọc)
Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” (Trần Chung Ngọc)
GH BENEDICT XVI nói  “cực kỳ xấu hổ”
Giáo Hoàng CG và Giáo Chủ HG (Trần Chung Ngọc)
Giê Su Là Ai ? – Chương 2
Giê Su Là Ai ? – Giêsu và quốc gia
Giê Su Là Ai ? – kết chương 1
Giê Su Là Ai ? – lời nói đầu (Trần Chung Ngọc)
Giê Su Là Ai ? – tiếp chương 2
Giê Su Là Ai ? – Vài Lời “Giảng Dạy”
Giê Su Là Ai ? -Bài Giảng Trên Núi
Giê Su Là Ai ?- Ba bằng chứng ngụy tạo
Giê Su Là Ai ?- Chương 1
Giê Su Là Ai ?- dẫn nhập
Giê Su Là Ai ?- kết luận
Giê Su Là Ai ?- Phụ lục
Hiểm họa Ki-tô là có thực (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -1 (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -2 (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -3 (Trần Chung Ngọc)
Hiểm Họa Tin Lành -4 (Trần Chung Ngọc)
HIỆN TƯỢNG H.Y. PHẠM MINH MẪN (Trần Chung Ngọc)
Huyền Thoại Cứu Rỗi  (Trần Chung Ngọc dịch)
Huyền Thoại Lộ Đức (Trần Chung Ngọc)
Hãy Tạ Ơn Chúa ! (Trần Chung Ngọc)
Linh mục là ai (2)
Linh mục là ai (Trần Chung Ngọc)
Lịch Sử các Giáo Hoàng (Trần Chung Ngọc)
Lời Truyền Phép Thánh Thể (Trần Chung Ngọc)
Mười Điều Chính Để Nhận Biết Ai .. (Trần Chung Ngọc)
Một Bản Án Chống Công Giáo (Trần Chung Ngọc)
Một Hình Ảnh Cần Dẹp Bỏ (Trần Chung Ngọc dịch)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Giê-su Sinh Ra Đời Để Làm Gì? (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Kết (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Tòa Soạn (TCN & NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Người Việt Nam theo Đạo Giêsu Là Vì Cái Gì? (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Nhiệm Vụ Truyền Giáo Của Đạo Giê-su Trên Thế giới (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Thánh Kinh Ki Tô Giáo Viết Những Gì? (TCN&NMQ)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 1 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 2 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 3 (Trần Chung Ngọc)
Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma – 4 (Trần Chung Ngọc)
Nhân đọc bức thư của GH .. (Trần Chung Ngọc)
Nhìn Lại Ca-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)
Nhìn lại cuộc tranh đấu Phật Giáo (Trần Chung Ngọc)
Những Sự Thật Xung Quanh Vụ Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima (Trần Chung Ngọc)
Phản Ứng của Phật Giáo … (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo Thiền Chứ Không Ngủ  (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo Việt Nam trong thời đại mới (Trần Chung Ngọc)
Phật Giáo VN trong thế giới đa văn hóa (1)
Phật Giáo VN trong thế giới đa văn hóa (2)
Quanh Chuyện Chúa Chết (Trần Chung Ngọc)
Quanh vấn đề JOSEPH RATZINGER được bầu làm GH (Trần Chung Ngọc)
SÁCH: “LỘT MẶT NẠ CA-TÔ GIÁO” (dịch phẩm)
Sự Suy Thoái Của Ki-tô Giáo
Thiên Chúa của những khoảng trống (Trần Chung Ngọc)
Thư Ngỏ gửi Cám Ơn TGM (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 1. Về Ca-tô giáo (Trần Chung Ngọc)
Tin Tức Hình Ảnh Đại Lễ VESAK Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Trai đàn chẩn tế (Trần Chung Ngọc)
Trả lời Nguyễn Hữu Thống về Hiệp định Geneva (Chính Đạo)
Tôi đọc Đường Xưa Mây Trắng
Tương Lai Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma ở VIỆT NAM (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Tín Đồ Ki Tô Giáo Âu Châu Mở Chiến Dịch “Sửa Bỏ Rửa Tội”? (Trần Chung Ngọc)
Tản mạn về “NGÀY LỄ TẠ ƠN”  (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Về Mùa Giáng Sinh (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Về Ngày “Giêsu Sinh Ra Đời” (Trần Chung Ngọc)
Tổng Giám mục Stanislaw
Việt Nam, Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 (Trần Chung Ngọc)
Vài Nét Về Phật Giáo và Khoa Học (Trần Chung Ngọc)
Vô Thần – Hữu Thần (Trần Chung Ngọc)
Về Ba Ngôi Thiên Chùa (Trần Chung Ngọc)
Về Cuốn “Sống Theo Mục Đích” của Mục Sư RICK WARREN -1 (Trần Chung Ngọc)
Về Cuốn “Sống Theo Mục Đích” của Mục Sư RICK WARREN -2(Trần Chung Ngọc)
Về Cuốn “Sống Theo Mục Đích” của Mục Sư RICK WARREN -3(Trần Chung Ngọc)
Về Một Cuốn Sách ()Trần Chung Ngọc
Xmas (Trần Chung Ngọc)
Ông Già Noel Dưới Mắt Kỷ Sư (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực! (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực? – Những “Danh Ca” của Công Giáo (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực? – Thánh Mẹ Teresa (Trần Chung Ngọc)
Đâu Là Sự Thực? -“Khuôn Mặt Siêu Việt” của GH John Paul II ra sao? (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Cha – Nhập Đề (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Cha Của Những Người Theo Đạo Thiên Chúa! (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Con Giêsu Của Những Người Theo Đạo Giêsu! (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Lời Kết (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Mục Đích Giáng Trần (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Trí Tuệ (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Vào Đề (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Giêsu – Vấn Đề Đạo Đức (Trần Chung Ngọc)
Đây, Chúa Ma – Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thiên Chúa – Đặc Tính Chúa Cha (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thánh Ma – Ngôi Ba Thiên Chúa (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thánh Ma – Ngôi Ba Trong “Bộ Ba Thiên Chúa” (Trần Chung Ngọc)
Đây, Thánh Ma – Thủ tục và ý nghĩa của lễ rửa tội (Trần Chung Ngọc)
Đối Chiếu Phật Giáo & Kitô Giáo – Lời Nói Đầu (Trần Chung Ngọc)
Đối Chiếu Phật Giáo & Kitô Giáo – Phần I (Trần Chung Ngọc)
Đối Chiếu Phật Giáo & Kitô Giáo – Phần II (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo- Bí Tích (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Chú Thích, Tài Liệu (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Dẫn Nhập (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Kết (Trần Chung Ngọc)
Đức Tin Công Giáo-Nguồn Gốc Ki-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)

Thời sự:
30 tháng 4: Nhìn Lại Cuộc Chiến Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Bang Giao “Bắc Kinh-Vatican” (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Chống Cộng Theo Gương David (Trần Chung Ngọc)
Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng (Trần Chung Ngọc)
Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar
Dư Luận Quần Chúng
Linh tinh Thời sự, Viết mà chơi
Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng – Nhưng Thất Bại (Trần Chung Ngọc)
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM – 2
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM – 3
MỘT CHUYẾN VỀ VIỆT NAM -1
Một trong ba thứ (Trần Chung Ngọc)
NED và Lê Quốc Quân
Nguyễn Cao Kỳ và Việt Weekly
NGÀY 30/4/1975 (Trần Chung Ngọc)
Ngáp Lớn Trong Tòa Mỹ Bị Tù – Còn Nguyễn Văn Lý ? (Trần Chung Ngọc)
Nhân chuyện ông Triết đi Mỹ
Nhân Quyền của Mỹ & Dự Luật H.R. 3096 (Trần Chung Ngọc)
Những Người Máy Chống Cộng (Trần Chung Ngọc)
Noam Chomsky & Robert McNamara (Trần Chung Ngọc)
Phiếm Luận Về “Cộng Sản” Hải Ngoại (Trần Chung Ngọc)
Phải Chăng Chiếc Khăn Quàng Là Giải Pháp Cho Tòa Khâm Sứ? (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Chiến Tranh Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: 3. Về Lá Cờ Vàng (Trần Chung Ngọc)
Thử Phân Tích Vài Đoạn Trong Bài Diễn Văn Nhậm Chức (Trần Chung Ngọc)
Tâm Thư Gửi Những Ai Quan Tâm (Trần Chung Ngọc)
Tại Sao Lại Việt Nam ? (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn về Chống Cộng (Trần Chung Ngọc)
Tản Mạn Xung Quanh Cuộc Chiến Ở Việt Nam (Trần Chung Ngọc)
VAALA – Nghệ Thuật Lên Tiếng [Nhưng Bị Bóp Nghẹt] (Trần Chung Ngọc)
Viết Mà Chơi – Ai Chống Cộng Và Ai Không Chống ? (Trần Chung Ngọc)
Vài Nhận Định Khi Đọc Lời Phát Biểu Của Ông Ngô Quang Kiệt (Trần Chung Ngọc)
Vài Ý Kiến Về Vấn Đề Bang Giao Với Vatican (Trần Chung Ngọc)
Vấn Đề Nhân Quyền Trước Luật Pháp Quốc Gia (Phúc Lâm sưu tầm)
ĐÒI ĐẤT ! ĐẤT NÀO ? ĐẤT CỦA AI ? (Trần Chung Ngọc)
Đôi Hàng Về Chuyện Cờ Vàng Cờ Đỏ (Trần Chung Ngọc)
Đôi Điều Chung Quanh Cuốn Le Livre Noir (Trần Chung Ngọc)
ĐĐ Thích Nhật Từ và Xóm Đạo (Trần Chung Ngọc)
“Religulous” Điểm Phim Cuối Tuần (Trần Chung Ngọc)
“Sư Chính Trị” của MARK MOYAR

Advertisements
 

Nhãn: , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: